סרט גמר במסלול עמצאי

עקיבא טבת - מנהל ההפקות

מנחה הסדנה:

15 דק'

אורך הסרט:

אסיסטנטים:

כללי


נוהל זה בא להגדיר את מסגרת ההפקה, הקצאת אמצעים, חונכויות, מלגות הפקה ותהליכי פוסט לסרטי גמר שמופקים במסלול אלטרנטיבי.

המסלול האלטרנטיבי מיועד לסרטים שתסריטי הגמר שלהם לא אושרו להפקה במסגרת מועדי ההגשה הייעודיים, או תסריטים שאושרו אך לא הגיעו למימוש במועדים שנקבעו להם.


סרט גמר שיופק במסגרת מסלול הפקה אלטרנטיבי יוכל להצטלם בשני מועדים אפשריים:
אופציה א - יחד עם תסריטי הגמר המאושרים בין חודש יוני עד סוף מרץ 2021.


בשני המקרים התסריט חייב לעמוד בתנאים של נוהלי הכתיבה של תסריט לסרט גמר.

זכויות


הזכויות של סרטי הגמר שיצולמו במסלול האלטרנטיבי יהיו שייכים לבמאי הסרט אלא אם כן יוחלט אחרת באופן הדדי על ידי בית הספר ואו הסטודנט.

מצלמה וחומרי גלם


הסרטים יצולמו בציוד בית הספר המיועד לסרטי הגמר, סט מצלמה SONY FS-7  ועדשות תואמות. אם הסטודנט בחר לשכור ציוד צילום ממקור חיצוני, עלויות שכירת הציוד ישולמו על ידו, ישירות לחברת ההשכרה. 

 • אכסון חומר הגלם הוא על הארד דיסק האישי של הסטודנט.

 • על כל סטודנט לרכוש לפני ההפקה דיסק נוסף בנפח של לפחות 1TB  לגיבוי כל החומר.

 • גיבוי נוסף של חומר הגלם יתבצע בביה"ס בסיום ההפקה. על ההפקה לדאוג להביא את ח"ג על מנת שיבוצע גיבוי ע"ג שרת יעודי בביה"ס.

ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך. לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום.

הזמנת ציוד הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ויאושרו ע"י מחלקת ההפקה בכפוף להגשת תיק הפקה מלא כולל כל הרליסים . הפקה לא תצא אם RELEASE   ותיק ההפקה לא יוגשו בעיתם.

ערכות הציוד


לטובת הפקות הגמר קיימות ערכות מסודרות האתר ההזמנות. ניתן להיכנס לאתר בקישור הנ"ל

https://samspiegel.checkfront.com/reserve/

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה (7,000 ש"ח )- הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מילגת הפקה


סרט גמר במסלול עצמאי יהיה זכאי למלגת הפקה על סך  3,000 ₪ שינתנו מיד בתום הצילומים, בתנאי שהוגש תיק הפקה מלא ורליסים חתומים של השחקנים, ניצבים וביטים


תשלום נוסף של 2,000 ש"ח, ינתן לסרט שביה"ס רואה בו פוטנציאל לאור המלצות הלקטורים . התשלום ינתן עם השלמת הסרט בשלב האון ליין, ולאחר בדיקה של תשלום נזקי הפקה במידה ויהיו כאלה.

חונכויות


הפקת סרט גמר במסגרת מסלול עצמאי תהייה זכאית לחונכויות בימוי והפקה בלבד, למעט מקרים חריגים שדורשים חונכויות נוספות


לוחות זמנים


סרט גמר שיופק במסגרת מסלול הפקה אלטרנטיבי יוכל להצטלם חודש יוני עד סוף מרץ 2021.

גריידינג תמונה ופס קול:


רק במקרים שביה"ס רואה בסרט פוטנציאל לאור המלצות הלקטורים, תינתן אפשרות להיכנס למסגרת של גריידינג ופס קול בתמיכת ביה"ס, על"פ התנאים הבאים:

 • לאחר אישור עותק סופי ואישור נקודתי לפס הקול (הכולל השלמת release של יצירות לא מקוריות והגשת que sheet מעודכן ומלא) , ביה"ס יישא בעלויות 1 משמרות ON LINE ושתי (2) משמרת מיקס בנות 8 שעות כל אחת.

 • הגרידינג יבוצע ע"י מפעיל חיצוני שביה"ס בוחר לעבוד מולו. במקרים שבהם הסטודנט מעוניים לעבוד עם מפעיל אחר ניתן לבצע זאת בתאום מראש לפני קביעת מועד העבודה.

 • המיקס ועיצוב פס קול יעשה ע"י מפעיל שביה"ס בחר לעבוד איתו וביה"ס אחראי לקבוע את המשמרות.

 • במקרה שסטודנט מעוניין במשמרות נוספות הם ישולמו ע"י הסטודנט ישירות למפעיל בסיכום מראש. ביה"ס לא גובה שום עמלה או תשלום נוסף על חדר המיקס.

 • דף הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור