סרט גמר

מנחה הסדנה:

15 דקות

אורך הסרט:

אין

אסיסטנטים:

כללי


לקראת יציאת הכיתה להפקת סרטי הגמר אנו פורסים בפניכם את הנהלים המעודכנים להפקות גמר, את מהלך עבודת ה- pre production ואת לוחות הזמנים לביצוע. הבנת התהליך, המשימות, הנהלים והדרישות המפורטים במסמך נועדו לאפשר לכם לתכנן ולמנוע אי הבנות. קראו היטב את כל הנהלים. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.


 • ברגע קבלת אישור יציאה להפקה, הבמאי יצוות את התפקידים העיקריים בהפקה: מפיק, ע. במאי, מלהק, צלם ומקליט.

 • צוות ההפקה יחל בעבודת ה- pre production לאחר פגישה ראשונה שתתקיים בין הצוות ובין מנהל ההפקות. בפגישה הצוות יקבל את לוח הזמנים של ההפקה ואת נהלי העבודה עם החונכים בתחומי הבימוי, ליהוק, צילום , תאורה, הפקה וסאונד.

 • חונכי בימוי, הפקה, ליהוק וצילום יהיו רשאים להמליץ על הפסקת פרויקט בכל שלב, אם ההפקה לא עמדה, בצורה מנומקת וראויה, בכל התנאים המקדימים ההפקתיים והאומנותיים בעת החונכות.

 • הגשת תיק הפקה מסודר – שבוע ימים לפני היציאה לצילומים.

 • אישור בכתב של כל החונכים כי הפרויקט מוכן ליציאה לצילומים.


נהלי הפקת גמר

 • אורך הסרטים: 15:00 דקות כולל כותרות. התלמיד יכול להגיע עד מקסימום זמן סרט של 15 דקות כולל כותרות. כל גלישה בזמן מעבר לכך משמעותה הפסקת העבודה ע"י ביה"ס או לחלופין תשלום ע"י הסטודנט של כל הוצאות העודפות מעבר לזמן זה.

 • מספר פרויקטים: לפי רמת התסריטים ולו"ז ביה"ס.

מסגרת ההפקה

 • זמן צילום: עד 5 ימים ברצף.  כל סרט מקבל 10-11 ימים להפקה כשרק 5 מהם מיועדים לצילומים ויתרת הימים להוצאת והחזרת ציוד. רק במקרים מיוחדים, כפוף לאישור מנהל ההפקות או חונך הפקות יאושר פיצול תוך כדי הצילומים.

 • צוות:  מתוך תלמידי הכיתה. תלמידי שנים ב'- ד' ישתתפו רק באישור של מנהל ההפקות ובתנאי שההשתתפות בהפקת הגמר אינה מפריעה למהלך לימודיהם.

 • ניתן להביא מבחוץ ארט דירקטור, מלבישה, פרופס, מאפרת ועוזרי הפקה.

 • ניתן להסתייע במקליט ממגמת הסאונד במכללת ספיר. בוגרי ביה"ס ישתתפו רק באישור ביה"ס.

 • צוות הצילום (צלם, עוזר צלם) יהיה מורכב רק מתלמידים המתמחים בצילום.

 • צלם, מקליט, ע. במאי, ניהול תסריט- ישמשו בתפקידם משך כל ימי הצילום.

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

נבנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

מצלמה וחומרי גלם

 • לאור העובדה שביה"ס עובד שנים רבות מול חברת מובי מוביל הצלחנו להגיע להסדר עם חברת מובי מוביל שמאפשר הנחה משמעותית בהשכרת בציוד מצלמה לטובת ההפקות.

 • ביה"ס דורש שציוד הצילום איתו מצולמות ההפקות יעמוד בסטנדרט הגבוהה ביותר

 • חלק מתקציב מלגת ההפקה מיועד להשכרת ציוד בחברת מובי מוביל 

 • על ההפקה לבצע את בחירת הציוד והתקשרות מול חברת ההפקה באופן עצמאי. כמו כן התשלום לחברת ההשכרה יבוצע על בסיס מלגת ההפקה שתינתן ערב היציאה לצילומים.


 • אכסון חומר הגלם הוא על הארד דיסק האישי של הסטודנט.

 • על כל סטודנט לרכוש לפני ההפקה דיסק נוסף בנפח של לפחות 1TB  לגיבוי כל החומר.

 • גיבוי נוסף של חומר הגלם יתבצע בביה"ס בסיום ההפקה. על ההפקה לדאוג להביא את ח"ג על מנת שיבוצע גיבוי ע"ג שרת יעודי בביה"ס.


ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות


לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך. לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום.

הזמנת ציוד
הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ויאושרו ע"י מחלקת ההפקה בכפוף להגשת תיק הפקה מלא כולל כל הרליסים .
הפקה לא תצא אם RELEASE   ותיק ההפקה לא יוגשו בעיתם.

ערכות הציוד


לטובת הפקות הגמר קיימות ערכות מסודרות האתר ההזמנות. ניתן להיכנס לאתר בקישור הנ"ל

https://samspiegel.checkfront.com/reserve/

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגת הפקה לסרט גמר


המלגה הכוללת לסרט גמר עומדת על 11,500 ₪ ומחולקת לשתי פעימות:


 1. 9,5000 ₪ תשולם מיד לאחר זיכוי הציוד מההפקה, הגשת תיק ההפקה, הגשת כל הרליסים של השחקנים/ניצבים/ביטים

 2. 2,000 ₪ - מלגת הפקה שלב ב', לאחר מימוש התנאים הבאים:

 • תשלום על אובדן ונזק,  רשימת קרדיט מלאה של צוות  ושחקנים שמות שחקנים ראשיים.

 • הכנת Dialog list בקשרי חוץ, שם סופי לסרט בעברית ובאנגלית.

 • אישור סינופסיס מקוצר להפצה ולריסים לשחקנים ומוזיקה מקורית

 • ביה"ס מעניק את מלגת ההפקה בכפוף ליכולתו ואין לראות בכך התחייבות מוחלטת של ביה"ס.

מלגה במסגרת משולש הזהב


ביה"ס מעודד את תלמידיו לעבוד בסינרגיה עם מסלול הפקה יוזמת ותסריטאות.

במקרה ובמאי יבחר לעבוד בשיתוף עם שני המסלולים תינתן מלגה נוספת ביציאה לצילומים בסך 2,500 ש"ח.

חונכויות


פרויקט מאושר להפקה מחויב לעבור את החונכויות הבאות: ליהוק, צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד,תאורה. 

החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים. 

תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות. 

אי הגעה במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות. 

שימו לב שעבודה מול חונך אפשרית רק במידה שיש לחונך זמן. את התיאום מול החונך יש לבצע מול ביה"ס בלבד. 


ליהוק אורית אזולאי

 • החונכות תתקיים בביה"ס בימים בהם אורית מלמדת. 

 • תחילת תהליך הליהוק יהיה רק לאחר אישור התסריט אותו יש להעביר לידי אורית בדוא"ל ל כתובת: pr-orit@bezeqint.net כשבוע לפני הפגישה המתוכננת. 

 • כל מפגשים יהיו בנוכחות במאי ומלהק. 

 • החל מהמפגש השני, על במאי/מלהק לדאוג שיהיו אמצעי הקרנה לטובת צפייה באודישנים. 

 • במקרה ויהיו שינויים דרמטיים בתסרטי יש שלוח עותק מעודכן לפחות 3 ימים לפני החונכות. 

 • תאום החונכות תעשה דרך שני ברמן בדוא"ל limudim@jsfs.co.il 


צילום 


 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט.

 • החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל. 

 • החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי. לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים. 

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. 


הקלטת שטח 


 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. תאום החונך תעשה מול שני ברמן במייל limudim@jsfs.co.il

 • החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות 

 • בפגישה שנייה ניתן להזמין את החונך לסט לפני מועד הצילומים או ביום הראשון של הצילומים  

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה


חונכות ע.במאי /הפקה


 • לאחר אישור פרויקט על מפיק לתאם חונכות מול משרד ההפקה או מול שני ברמן. 

 • החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים (סה"כ כ 10 שעות)

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. 


תאורה 


 • בשלבי העבודה על שוטינג, תהייה פגישה עם חונך תאורה שבמסגרת ידונו הצלם/ תאורן על אלמנטים טכניים, בטיחותיים ואמנותיים הקשורים לשוטינג של הסרט. 

 • במקרים מסוימים יצטרף החונך לסיור לוקיישן. 

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה סה"כ 3 שעות שביה"ס מקציב לחונכות זאת. 


עריכה 


 • חונכות העריכה תתקיים לאחר סיום הצילומים ויתואמו ע"י שני ועקיבא ממחלקת ההפקה. 

 • בכל סוף שבוע ישלח לוז מפורט לגבי חונכויות שיתקיימו ע"פ התקדמות הסרטים. 

 • התקדמות העבודה תדווח בדוח של החונך למשרד ההפקות בו הוא מציין את שלבי העבודה, התקדמות ומשימות שניתנו לפגישה הבאה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להכין עצמן לחונכות נוספות. 

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. 


עיצוב פס קול 


חונכות סאונד לסרט גמר היקף החונכות כ 10 שעות פגישת תסריט / לפני צילומים. 

הפגישה תתקיים אחרי שהתסריט נשלח לחונך בדוא"ל ofroosh@netvision.net.il בפגישה יועלו הנושאים הבאים: 

 • האופן שכדאי לצלם על מנת לייצר חלל שבו הסאונד יוכל להתבטא בסרט. 

 • ניסיון לחשוב מראש על תפקיד המוזיקה בסרט ופיצוח בעיות שעולות משאלות של הסטודנטים. 


צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים. 


צפייה בראפ קאט מתקדם. התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים. ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מרב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה. 


צפייה אחרונה לקראת סיום. בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.

לוחות זמנים


סרט גמר שיופק במסגרת מסלול הפקה אלטרנטיבי יוכל להצטלם חודש יוני עד סוף מרץ 2021.

גריידינג תמונה ופס קול:   


 • לאחר אישור עותק סופי ואישור נקודתי לפס הקול (הכולל השלמת release של יצירות לא מקוריות והגשת que sheet מעודכן ומלא) , ביה"ס יישא בעלויות 1 משמרות ON LINE ושתי משמרת מיקס בנות 8 שעות כל אחת.

 • הגרידינג יבוצע ע"י מפעיל חיצוני שביה"ס בוחר לעבוד מולו. במקרים שבהם הסטודנט מעוניים לעבוד עם מפעיל אחר ניתן לבצע זאת בתאום מראש לפני קביעת מועד העבודה.

 • המיקס ועיצוב פס קול יעשה ע"י מפעיל שביה"ס בחר לעבוד איתו וביה"ס אחראי לקבוע את המשמרות. 

 • במקרה שסטודנט מעוניין במשמרות נוספות הם ישולמו ע"י הסטודנט ישירות למפעיל בסיכום מראש. ביה"ס לא גובה שום עמלה או תשלום נוסף על חדר המיקס.

 • דף הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור