סדנת תיעוד המקום

ראובן ברודסקי

מנחה הסדנה:

15 דקות

אורך הסרט:

אמנון הלסברג

אסיסטנטים:

האסיסטנטים ותחומי אחריות בסדנה


 • ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים.

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך.

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

כללי


סדנת "המקום" בהנחיית הבמאית מור לושי, תעסוק ביצירת סרט תיעודי קצר שמתאר מקום בעיר ירושלים. 

אורכו של הסרט לא יעלה על  15 דקות (כולל קרדיטים) ויצולם במהלך סמסטר א' ובהמשך לתוך חופשת הסמסטר. 

בחירת הפרויקטים


 • בחירת הסרטים תעשה על בסיס תהליכי התחקיר, כתיבת התסריט והפרזנטציה באמצע סמסטר א'.

 • מספר ההפקות שיאושרו להפקה - עד 7 הפקות. 

 • המקום - נושא הסרט, חייב להיות בעיר ירושלים או בסביבתה הקרובה.

 • בחירת הפרויקטים שיצאו לצילומים תעשה במסגרת וועדה - פרזנטציה מסודרת שבה הסטודנטים יציגו את הצעתם. הפרזנטציה תכלול סינופסייס מסודר שמציג את המקום, הצהרת כוונות מנוסחת של נקודת המבט שבה הבמאי בוחר להציג את המקום בסרטו ותהייה מלווה בצילומי סטילס או קטעי ווידאו שמדגימים את ייחודיות הבחירה.

צוות ההפקה

צוות ההפקה יכלול את אנשי הצוות הבאים: במאי, מפיק, צלם, עוזר צלם – תאורן, מקליט ועורך (מהכיתה בלבד)

נוהל הוצאת והחזרת ציוד


 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ציוד צילום מצלמה - sony f7 עם עדשת זום ערכת סאונד (בום, זום, מיקסר, 2 מיקרופונים אל-חוטיים) תאורה מינימלית לפי צרכי ההפקה

חיוב נזקים לציוד


 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגות הפקה לסדנת תיעוד המקום


מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תינתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.


ביה"ס ראשי לקזז מהמלגות את נזקי ההפקה או חובות שהצטברו לסטודנט מול ביה"ס

 • 1500 ש"ח  יינתנו מייד בסיום הצילומים לאחר שהוגש תיק הפקה מסודר, ושליחת כל הרליסים הרלוונטים (שחקנים בגירים, ילדים, וניצבים).

 • 1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת און ליין גמור וסיום חובות ההפקה.

תהליך קבלת המלגה- ברגע שיתקבלו כל המסמכים תועבר בקשה למתן מלגה ממחלקת ההפקה. הבקשה עוברת לבדיקת האגף הטכני שאכן אין חובות ונזקים, ברגע שזאת תאושר ישלח עותק למתאמת הסטודנטים ותצא הודעה לסטודנט המלגה מוכנה כצ'ק או בהעברה ישירה לחשבון

לוחות זמנים

 

 • קביעת מועדי הצילומים תהייה בתאום מנחת הסדנה למשרד ההפקות. סטודנט שהפרויקט שלו אושר לצילומים יפנה למנהל ההפקות לתאום תאריכים תאריכי הצילום.

 • לכל סרט מוקצבים 3 ימי צילום ויום נוסף לשלמות (לאחר צפייה בראפקאט ואישורו).

 • הסרטים יצולמו בסופי השבוע או במהלך החופשה בין סמסטר א' ל ב' 

 • במהלך חופשת הקיץ יחפשו התלמידים ויבחרו "מקום" בעיר ירושלים שמבחינתם מהווה נושא טוב לסרט לוקיישן תיעודי. ביצוע תחקיר של "המקום", ובדיקת אפשרויות הצילום תוך כדי תיעוד בעזרת צילומי סטילס.

 • השבועות הראשונים של הסדנה יוקדשו להצגת הצעות לסרטי ״המקום״ ודיון בבחירות של התלמידים.

 • באמצע חודש דצמבר 2016, לפי הנחיית המנחה, תתקיים פרזנטציה מלאה של הפרויקטים שהבשילו לכדי יציאה לצילומים. במהלך חודש ינואר 2017 יחלו צילומי הסרטים וימשכו בחופשה בין סמסטר א' לב'.

 • במהלך סמסטר ב' תתחיל עריכת הסרטים ויציאה לצילומי השלמות. בסוף סמסטר ב' תתקיים וועדה לצפייה בראפקטים.