סדנת רגש

ניר ברגמן

מנחה הסדנה:

10 דקות

אורך הסרט:

אסיסטנטים:

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ערכת ציוד


מצלמה -  Sony FS7

Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד. 

ערכת סאונד (ללוקישן/רגש)

ציוד במחסן לוקיישן/רגש 

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגות הפקה לסדנת לוקיישן

 1. מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תינתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.

 2. ביה"ס ראשי לקזז מהמלגות את נזקי ההפקה או חובות שהצטברו לסטודנט מול ביה"ס

 • 1500 ש"ח  יינתנו מייד בסיום הצילומים לאחר שהוגש תיק הפקה מסודר, ושליחת כל הרליסים הרלוונטים (שחקנים בגירים, ילדים, וניצבים).

 • 1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת ראפ קאט גמור וסיום חובות ההפקה.

תהליך קבלת המלגה- ברגע שיתקבלו כל המסמכים תועבר בקשה למתן מלגה ממחלקת ההפקה. הבקשה עוברת לבדיקת האגף הטכני שאכן אין חובות ונזקים, ברגע שזאת תאושר ישלח עותק למתאמת הסטודנטים ותצא הודעה לסטודנט המלגה מוכנה כצ'ק או בהעברה ישירה לחשבון

חונכויות


פרויקט מאושר להפקה יקבל את החונכויות הבאות: צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד, עריכה ועיצוב פס קול


החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים.

תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות.

אי הגעה במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות.

שימו לב שעבודה מול חונך אפשרית רק במידה שיש לחונך זמן. את התיאום מול החונך יש לבצע מול ביה"ס בלבד.צילום

 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט.

 • החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל.

 • החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי. לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

הקלטת שטח

 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. תאום החונך תעשה מול שני ברמן במייל limudim@jsfs.co.il

 • החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות

 • בפגישה שנייה ניתן להזמין את החונך לסט לפני מועד הצילומים או ביום הראשון של הצילומים

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה

חונכות ע.במאי /הפקה

 • לאחר אישור פרויקט על מפיק לתאם חונכות מול משרד ההפקה או מול שני ברמן.

 • החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים (סה"כ כ 10 שעות)

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עריכה

 • חונכות העריכה תתקיים לאחר סיום הצילומים ויתואמו ע"י שני ועקיבא ממחלקת ההפקה.

 • בכל סוף שבוע ישלח לוז מפורט לגבי חונכויות שיתקיימו ע"פ התקדמות הסרטים.

 • התקדמות העבודה תדווח בדוח של החונך למשרד ההפקות בו הוא מציין את שלבי העבודה, התקדמות ומשימות שניתנו לפגישה הבאה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להכין עצמן לחונכות נוספות.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עיצוב פס קול

חונכות סאונד לסרט גמר היקף החונכות כ 10 שעות פגישת תסריט / לפני צילומים.

הפגישה תתקיים אחרי שהתסריט נשלח לחונך בדוא"ל ofroosh@netvision.net.il בפגישה יועלו הנושאים הבאים:

 • האופן שכדאי לצלם על מנת לייצר חלל שבו הסאונד יוכל להתבטא בסרט.

 • ניסיון לחשוב מראש על תפקיד המוזיקה בסרט ופיצוח בעיות שעולות משאלות של הסטודנטים.

צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.

צפייה בראפ קאט מתקדם. התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים. ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מרב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.

צפייה אחרונה לקראת סיום. בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.