סדנת רגש

ניר ברגמן

מנחה הסדנה:

10 דקות

אורך הסרט:

אסיסטנטים:

כללי


במהלך סמסטר א' של שנה ג' תתקיים סדנת כתיבה ובימוי תחת השם: "רגש- נרטיבים פתוחים". 

מטרת הסדנה היא לכתוב ולביים תסריט המבוסס על התרחשות שעוסקת בתהליך רגשי ובהבעת רגש ומנצלת באופן מקסימלי, בעוצמה רבה ככל שניתן, את המבע הקולנועי לשם כך.

החוויה הרגשית צריכה להיווצר באמצעות התהליך של הגיבור, הפעולה של הגיבור, והיחס שבין הגיבור למרחב הפעולה שלו. הסרט יכול לתאר התפרצות של רגש כבוש שנבנית או מתעוררת או מתרחשת לפתע, או מצב רגשי מתמשך שהסרט ספוג בו, או לחלופין רגש שאינו מגיע למימושו, גיבור טעון הנשאר טעון, או מתפוצץ. הדגש בתהליך כתיבת התסריטים לסדנה יהיה על מיעוט בדיאלוגים וחיזוק הפעולה והתמונה.

הסדנה תשאף לעודד את התלמידים לבטא את הקול הסובייקטיבי הקולנועי שלהם, למצוא את מה שקרוב אליהם בתחומים התככניים והצורניים כאחד ולייצר בעבודתם את הקשר המהותי בין תוכן לצורה.

על בסיס הנחות אלה הנכם מתבקשים לכתוב תסריט תוך התייחסות יצירתית למגבלות המפורטות בהמשך.

נתוני יסוד לגבי התסריט והפקתו


 • אורך הסרטים לא יעלה על 10 דקות, כולל כותרות.

 • הדגש התסריטאי צריך להיות על פעולה ומיעוט בדיאלוגים

 • התסריט ייכתב מראש ל-פנים- יום/לילה, חוץ- יום.

 • במקרים מיוחדים יותרו צילומי חוץ/לילה בתנאי תאורה זמינים (available light).

 • אתרי צילום: חייבים להיות זמינים ומתאימים להפקה כנתון כבר בשלב כתיבת התסריט ובתקופת הצילומים.

 • שחקנים וניצבים: עד 4 שחקנים ועד 10 ניצבים.  נא תשומת לבכם בהמשך למגבלות העסקת ילדים עד גיל 16 בסרטים.

 • אורך התסריט: עד 6 עמודים, לפי פורמט ביה"ס.


הפקה


 • במסגרת הסדנה יופקו עד 7 סרטים, בכפוף לרמת התסריטים ולוח הזמנים.

 • תסריט יוגש למנחה הסדנה ביום א'  XXXXXX באתר האינסייד. במועד זה יוכלו להגיש רק סטודנטים שלא ביימו סרט לוקיישן עלילתי.

 • במהלך השבוע האחרון של חודש אוקטובר יקיים ניר פגישות חונכות אישיות לגיבוש התסריט. מתוך התסריטים שיוגשו יבחר מנחה הסדנה 4 תסריטים להפקה.

 • במהלך הסמסטר יהיה עוד מועד אחד להגשה  ביום ה' ה XXXXX. במועד זה יוכלו להגיש כלל תלמידי הכיתה.

 • סטודנט שביים סרט לוקיישן עלילתי או תיעודי, יהיה מחויב לצרף אישור מעקיבא בהתייחס ישירות למצב התקדמותו בסרט הלוקיישן שלו.

 • ההחלטות של מנחה הסדנה על בחירת התסריטים שיקודמו למהלך של הפקה ימסרו בשיעור כשבוע לאחר מועד ההגשה.

 • התסריטים יאושרו לצילום על ידי מנחה הסדנה ויאושרו להפקה בפרזנטציה של תיק הפקה על ידי משרד ההפקות.

 • הצילומים יתקיימו במהלך סמסטר א' של שנה ג' (בחלקו השני של הסמסטר). ההפקות תחלנה מה-XXXXXX ותסתיימנה עד ב-XXXXXX.

 • זמני צילום: הצילום יתפרס על פני שלושה ימי צילום בלבד, ברצף, במהלך חגים וסופי השבוע. לא יהיה פיצול ימי צילום. תלמידים שומרי שבת יצלמו בימי ראשון במקום שבת.

 • הצוות יכלול: מפיק, במאי, ע. במאי, צלם, ע. צלם, תאורן, ע. תאורן, מקליט ,ע. הפקה. רשימת צוות תימסר למשרד ההפקות.

 • כל שינוי בציוות ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור המשרד.

 • כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה בלבד, למעט אנשי צוות בתחומים הבאים: ארט, תלבושות ואיפור (רק מתלמידי הכתה)

 • אין לשלם לשחקנים עבור השתתפותם בסרט.

 • חובה להעביר את טפסי ה-RELEASE (כתב הסכמה המאשר העברת זכויות היוצר לביה"ס) של כל המשתתפים לפני היציאה לצילום.

 • לידיעתכם, ילדים ונוער מתחת לגיל 16 מחויב ב-RELEASE מיוחד הכולל את חתימת מנהל ביה"ס של המוסד בו הוא לומד והוריו.

 • יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן.

 • תיק הפקה שלם הוא תנאי לקבלת אישור ליציאה לצילומים. דרך האתר בלבד כולל ריליסים שבוע לפני המועד המתוכנן לצילומים. אישור היציאה לצילומים יקבע מועד לפרזנטציה של תיק הפקה בפני מחלקת הפקה.

 • כל תרגיל יצולם על ידי מתמחי צילום, וייערך על ידי מתמחי עריכה.

 • התלמידים יעמידו ראף קאט מתקדם של כל הסרטים עד ה- XXXXXXX (סוף השבוע הראשון לחופשת הסמסטר)

 • העריכה הסופית של הסרטים תתבצע יום-יום בשבועיים האחרונים של חופשת הסמסטר, בהנחיה צמודה של חונך עריכה.

 • לא יהיו צילומי השלמות לסרטים, אלא במקרים חריגים, בהמלצת מנחה הסדנה ובאישור ועדת ההוראה, וזאת לאחר הצגת תכנית השלמות.

 • ועדת ההוראה תצפה בכל הסרטים בנוכחות כל הכיתה.

 • ועדת ההוראה תקבע את המשך העבודה של כל סרט, משלב לשלב, עד להקרנתם של הסרטים הנבחרים בערב גלית רוזן .

 • סרטים שלא יעמדו בסטנדרטים האמנותיים של ביה"ס ובלו"ז המפורט – יעביר ביה"ס את זכויות היוצרים לתלמיד. התלמיד יהיה רשאי לסיים את הסרט באופן עצמאי.

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ערכת ציוד


מצלמה -  Sony FS7

Doorway Dolly ומסילות ישרות בלב. 

ערכת סאונד (ללוקישן/רגש)

ציוד במחסן לוקיישן/רגש 

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגות הפקה לסדנת רגש


מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תינתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.


ביה"ס ראשי לקזז מהמלגות את נזקי ההפקה או חובות שהצטברו לסטודנט מול ביה"ס

 • 1500 ש"ח  יינתנו מייד בסיום הצילומים לאחר שהוגש תיק הפקה מסודר, ושליחת כל הרליסים הרלוונטים (שחקנים בגירים, ילדים, וניצבים).

 • 1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת און ליין גמור וסיום חובות ההפקה.

תהליך קבלת המלגה- ברגע שיתקבלו כל המסמכים תועבר בקשה למתן מלגה ממחלקת ההפקה. הבקשה עוברת לבדיקת האגף הטכני שאכן אין חובות ונזקים, ברגע שזאת תאושר ישלח עותק למתאמת הסטודנטים ותצא הודעה לסטודנט המלגה מוכנה כצ'ק או בהעברה ישירה לחשבון.


מלגה במסגרת משולש הזהב


ביה"ס מעודד את תלמידיו לעבוד בסינרגיה עם מסלול הפקה יוזמת ותסריטאות.

במקרה ובמאי יבחר לעבוד בשיתוף עם שני המסלולים תינתן מלגה נוספת ביציאה לצילומים בסך 1,500 ש"ח.

חונכויות


פרויקט מאושר להפקה יקבל את החונכויות הבאות: צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד, עריכה ועיצוב פס קול


החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים.

תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות.

אי הגעה במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות.

שימו לב שעבודה מול חונך אפשרית רק במידה שיש לחונך זמן. את התיאום מול החונך יש לבצע מול ביה"ס בלבד.צילום

 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט.

 • החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל.

 • החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי. לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

הקלטת שטח

 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. תאום החונך תעשה מול שני ברמן במייל limudim@jsfs.co.il

 • החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות

 • בפגישה שנייה ניתן להזמין את החונך לסט לפני מועד הצילומים או ביום הראשון של הצילומים

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה

חונכות ע.במאי /הפקה

 • לאחר אישור פרויקט על מפיק לתאם חונכות מול משרד ההפקה או מול שני ברמן.

 • החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים (סה"כ כ 10 שעות)

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עריכה

 • חונכות העריכה תתקיים לאחר סיום הצילומים ויתואמו ע"י שני ועקיבא ממחלקת ההפקה.

 • בכל סוף שבוע ישלח לוז מפורט לגבי חונכויות שיתקיימו ע"פ התקדמות הסרטים.

 • התקדמות העבודה תדווח בדוח של החונך למשרד ההפקות בו הוא מציין את שלבי העבודה, התקדמות ומשימות שניתנו לפגישה הבאה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להכין עצמן לחונכות נוספות.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עיצוב פס קול

חונכות סאונד לסרט גמר היקף החונכות כ 10 שעות פגישת תסריט / לפני צילומים.

הפגישה תתקיים אחרי שהתסריט נשלח לחונך בדוא"ל ofroosh@netvision.net.il בפגישה יועלו הנושאים הבאים:

 • האופן שכדאי לצלם על מנת לייצר חלל שבו הסאונד יוכל להתבטא בסרט.

 • ניסיון לחשוב מראש על תפקיד המוזיקה בסרט ופיצוח בעיות שעולות משאלות של הסטודנטים.

צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.

צפייה בראפ קאט מתקדם. התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים. ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מרב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.

צפייה אחרונה לקראת סיום. בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.

גריידינג תמונה ופס קול:   


 • לאחר אישור עותק סופי ואישור נקודתי לפס הקול (הכולל השלמת release של יצירות לא מקוריות והגשת que sheet מעודכן ומלא) , ביה"ס יישא בעלויות 1 משמרות ON LINE ושתי משמרות מיקס בנות 8 שעות כל אחת.

 • הגרידינג יבוצע ע"י מפעיל חיצוני שביה"ס בוחר לעבוד מולו. במקרים שבהם הסטודנט מעוניים לעבוד עם מפעיל אחר ניתן לבצע זאת בתאום מראש לפני קביעת מועד העבודה.

 • המיקס ועיצוב פס קול יעשה ע"י מפעיל שביה"ס בחר לעבוד איתו וביה"ס אחראי לקבוע את המשמרות. 

 • במקרה שסטודנט מעוניין במשמרות נוספות הם ישולמו ע"י הסטודנט ישירות למפעיל בסיכום מראש. ביה"ס לא גובה שום עמלה או תשלום נוסף על חדר המיקס.

 • דף הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור