סדנת סרט ביכורים

נדב לפיד

מנחה הסדנה:

10 דקות

אורך הסרט:

יולי שילוח

אסיסטנטים:

האסיסטנטים ותחומי אחריות בסדנה


ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים.

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך.

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

סדנת סרט ביכורים


 • סרט הביכורים הוא התנסות ראשונה של מהלך שלם של כתיבת תסריט והפיכתו לסרט קצר באורך של עד 10 דקות, שיבויים ויצולם באתר צילומים  מרכזי אחד

 • עלילת הסרט, תהייה פשוטה להפקה ותתרחש בחוץ/יום.  

 • שילוב אתרי פנים יצריך צידוק תסריטאי ברור ואישור של מנחה הסדנה, אך חלקם של צילומי הפנים בתסריט יהיה קטן ומוגבל, ויהיה בלוקיישן שלא מחייב תאורה כלל או תאורה מינימלית בלבד (ההגיון מאחורי מגבלה זו היא לפשט ולהוזיל את תהליכי ההפקה). 

 • אתרי הצילום חייבים להיות זמינים ונגישים באזור ירושלים וסביבתה. ללא מגבלות ביטחון לצוות ולשחקנים וללא תשלום

 • רצוי בשלב כתיבת התסריט, לוודא שהלוקיישן המבוקש ניתן להשגה והוא אכן זמין לצילומים. במידה והלוקיישן ייחודי , יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן, כבר בהגשה הראשונה. 


 • שמונה תסריטים יבחרו ליציאה לצילומים במסגרת 2 ועדות קריאה, בהשתתפות מנחה הסדנה. 

 • בחירת התסריטים תעשה על בסיס תכני, אמנותי ואופי ההפקה. 

 • במידה ובתסריט משולבים מרכיבים המצריכים קבלת היתרי זכויות (אדפטציה לסיפור, שיר או מוזיקה ייחודית, תסריטאי שאינו תלמיד בית הספר) יש להגיש רליס זכויות מוחלט ללא כל התניה כבר במועד ההגשה הראשון.


 • עלילת התסריט תתבסס תפקיד גיבור/ה ראשי, עד 3 שחקני משנה ועד 4 ניצבים והיא תוגש בפורמט בית הספר (ראה נספח) באורך של עד 7 עמודי תסריט.

 • כאמור ההתרחשות המתוארת תהייה פשוטה להפקה, בדגש ברור על עבודת הבימוי והדרכת השחקנים, פשוטה לצילום ללא שימוש באמצעי גריפ מיוחדים שלא נמצאים במחסני בית הספר. 

נהלים ליצאה להפקות סרטי ביכורים


 • צילומי סרט הביכורים יתקיימו במשך 3 ימים בסופי שבוע או לחילופין בימי ראשון לסטודנטים שומרי שבת

צוות


 • רשימת הצוות תימסר למשרד ההפקות כחלק מתיק הפקה. כל שינוי בצוות אנשי ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור משרד ההפקות.

 • צוות ההפקה - עד 10 סטודנטים. כל תפקידי המפתח; מפיק/ה, צלם/ת, עוזר במאי/ית והקלטת סאונד יהיה מתלמידי המחזור בלבד

שחקנים


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

ציוד

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ערכת ציוד


 סרטי הביכורים יצולמו במצלמה העומדת לרשות ההפקות - Sony fS7 

פירוט נוסף של הציוד הקיים במחסן לוקיישן זמין במערכת הזמנת הציוד. 

שימו לב שהשימוש ב Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד. אין להוסיף ו/או לשנות רשימה זו. 

חיוב נזקים לציוד


 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. 

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד מבוטח בכל הסיכונים.

 • לטובת סיור לוקיישן וחזרות עם שחקנים, ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס בלבד.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) בסביבת בית הספר ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגות הפקה לסדנת סרט ביכורים

 

מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תינתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.


ביה"ס ראשי לקזז מהמלגות את נזקי ההפקה או חובות שהצטברו לסטודנט מול ביה"ס

 •  1500 ש"ח  יינתנו מייד בסיום הצילומים לאחר שהוגש תיק הפקה מסודר, ושליחת כל הרליסים הרלוונטים (שחקנים בגירים, ילדים, וניצבים).

 • 1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת און ליין גמור וסיום חובות כל ההפקה. 


תהליך קבלת המלגה- ברגע שיתקבלו כל המסמכים תועבר בקשה למתן מלגה ממחלקת ההפקה. הבקשה עוברת לבדיקת האגף הטכני שאכן אין חובות ונזקים, ברגע שזאת תאושר ישלח עותק למתאמת הסטודנטים ותצא הודעה לסטודנט המלגה מוכנה כצ'ק או בהעברה ישירה לחשבון.


מלגה במסגרת משולש הזהב


ביה"ס מעודד את תלמידיו לעבוד בסינרגיה עם מסלול הפקה יוזמת ותסריטאות.

במקרה ובמאי יבחר לעבוד בשיתוף עם שני המסלולים תינתן מלגה נוספת ביציאה לצילומים בסך 1,500 ש"ח.

חונכויות


 • כל פרויקט מאושר להפקה מחויב לעבור את החונכויות הבאות: ליהוק, צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד,תאורה. 

 • החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. 

 • ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים. 

 • תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות או ע"י שני מתוכניות לימודים. 

 • במאי שלא יגיע במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות.


פירוט החונכויות


ליהוק אורית אזולאי

 • החונכות תתקיים בביה"ס בימים בהם אורית מלמדת.
  תחילת תהליך הליהוק יהיה רק לאחר שמנחה הסדנה אישר את התסריט ותחילת תהליך הליהוק.

 • יש להעביר לידי אורית את תסריט בדוא"ל ל כתובת:pr-orit@bezeqint.net כשבוע לפני הפגישה המתוכננת. 

 • כל המפגשים יהיו בנוכחות במאי ומלהק.
  החל מהמפגש השני, על במאי/מלהק לדאוג שיהיו אמצעי הקרנה לטובת צפייה באודישנים. כמו כן במקרה ויהיו שינויים דרמטיים בתסריט יש לשלוח עותק מעודכן לפחות 3 ימים לפני החונכות.

 • תאום החונכות תעשה דרך שני ברמן


צילום מרצה לצילום


 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט. 

 • החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל. 

 • החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי. 

 • לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.


הקלטת שטח

 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. 

 • תאום החונך תעשה מול משרד ההפקה או שני ברמן. 

 • החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות, סיור לוקיישן בנוכחות החונך והדרכה טכנית על ציוד. 

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.


חונכות הפקה/ ע.במאי

לאחר אישור פרויקט על מפיק/ ע.מאי לתאם חונכות. החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.


חונכות עריכה


תהליך עריכת סרטי הביכורים לא יעלה על 3 חודשים והוא יושלם לקראת מועד פתיחת שנת הלימודים הבאה. התהליך ילווה ב 3 וועדות צפייה בראפקאטים וחונכיות עריכה וסאונד בהתאם לפרוט הבא:


בסיום צילום כל סרטי הכתה תתקיים סדנת "חונכות עריכה" בהיקף כולל של 24 שעות (3 מפגשים של 8 שעות). 

במהלך הסדנה על כל הבמאים והעורכים לעבוד על הסרטים תוך כדי דיאלוג מול החונך. בסוף הסדנה תתקיים ועדת הצפייה הראשונה במסגרת הסדנה.
בנוסף יתקיימו חונכויות נוספות בהיקף החונכויות -4 שעות סה"כ (4 מפגשים של שעה)אופן קביעת החונכויות:
סה"כ יתקיימו 2 סבבי חונכות. בכל סבב ירוכזו החונכויות ליום אחד עבור כל סרטי הכתה. לקראת כל מפגש ישלח לוז מפורט וקישור לשיבוץ דרך מערכת שיבוץ החונכויות. 

בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להתכונן לחונכות נוספות.


חונכות עיצוב פס קול - כל סרטי הלוקיישן שנמצאים בתהליכי עריכה מחויבים בחונכות עריכה ועיצוב פס קול. חונכויות אלה מתואמות מראשית תהליך העריכה על ידי משרד ההפקות ושני ברמן.


צפייה ראשונה בראפקאט או אסמבלי - צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.


צפייה בראפ קאט מתקדם - התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים.
ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מירב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.


צפיה אחרונה לקראת סיום - בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.

וועדות סרטי ביכורים


תהליך עריכת סרטי הביכורים ילווה ב 3 וועדות צפייה.

 • וועדה ראשונה תתקיים כחודש לאחר סיום צילומי ההפקה האחרונה וסדנת עריכה ייחודית.

 • וועדה שנייה תתקיים כחודש לאחר הוועדה הראשונה בסיום מחזור חונכיות אישיות ראשון.

 • וועדה שלישית ואחרונה גם היא בהפרש של כחודש מהוועדה השנייה, לאחר השלמת חונכיות פיין ופסקול.

גריידינג תמונה ופס קול:   


 • לאחר אישור עותק סופי ואישור נקודתי לפס הקול (הכולל השלמת release של יצירות לא מקוריות והגשת que sheet מעודכן ומלא) , ביה"ס יישא בעלויות 1 משמרות ON LINE ושתי משמרת מיקס בנות 8 שעות כל אחת.

 • הגרידינג יבוצע ע"י מפעיל חיצוני שביה"ס בוחר לעבוד מולו. במקרים שבהם הסטודנט מעוניים לעבוד עם מפעיל אחר ניתן לבצע זאת בתאום מראש לפני קביעת מועד העבודה.

 • המיקס ועיצוב פס קול יעשה ע"י מפעיל שביה"ס בחר לעבוד איתו וביה"ס אחראי לקבוע את המשמרות. 

 • במקרה שסטודנט מעוניין במשמרות נוספות הם ישולמו ע"י הסטודנט ישירות למפעיל בסיכום מראש. ביה"ס לא גובה שום עמלה או תשלום נוסף על חדר המיקס.

 • דף הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור