סדנת מיזנסצנה

יאיר לב ורוני ניניו

מנחה הסדנה:

3 דקות

אורך הסרט:

רועי ברקת, מעוז יהלי

אסיסטנטים:

האסיסטנטים ותחומי אחריות בסדנה


ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים.

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך.

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

ככלי


סדנת תרגיל "המזנסצנה” בהנחיית יאיר לב תתקיים במהלך סמסטר א' של שנה ב'.
התרגיל יהיה מבוסס על פי סצנה נתונה מתוך מבחר סצנות לבחירתכם. הסצנות מתפרסמות באתר הקורס של יאיר לב. 


אורך התרגיל יהיה עד 3 דקות.

צילומי התרגיל יתחילו לפני תחילת הסמסטר ויתקיימו במהלך יום צילום אחד רצוף.

התרגיל יצולם בלוקיישן ביום אחד בלבד בחוץ/פנים (יום או לילה). לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה.

שימרו על ממדי הפקה מינימליסטיים ועל בטחון הצוות והציוד.


התנהלות ההפקות “מזנסצנה” 


האסיסטנטים של הסדנה: יעבירו למשרד הפקות את שיבוץ התפקידים בהפקות. לפי הפרוט: במאי, צלם, מקליט, ע. צלם, ע. מקליט , תאורה, ע. הפקה. על גיליון אלקטרוני ב EXCEL.

אנשי צוות (צלמים ועורכים) יהיו מתוך רשימת המתמחים.

עורכים וצלמים ידרשו לעבוד על יותר מפרויקט אחד. את רשימת המתמחים ניתן למצוא בהמשך המסמך. כל מתמחה חייב בצילום/ עריכה של פרויקט אחד לפחות.

הצוות יהיה מורכב מתלמידי הכיתה בלבד. חל איסור מוחלט על עריכת התרגיל בידי הבמאי!

השיבוץ ישתנה רק באישור בכתב של מנהל הפקות או סגן מנהל ההפקות.

האסיסטנטים של הסדנה: יחתמו על ערכות הצילום ביום א' ה 24/09 בשעה 09:30. (הערכות ישמשו את הכיתה לכל הסדנאות).

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

ערכות צילום

 • לצורך הצילומים יועמדו 2 ערכות צילום מלאות. בשום מקרה אין רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות.

 • כל בימאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא, מפיקי הסדנה ינהלו את מעברי הערכות בין ההפקות בצורה מסודרת.

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון בין ההפקות (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה. שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה יתרה על תקינותו.

 • מידי יום א' בין השעות 09:00 ל 10:00 תהיה בדיקה של שתי ערכות הצילום בנוכחות מחסנאי תורן ובנוכחות הבמאים והצלמים של ההפקות האחרונות של סופ"ש ואחד ממפיקי הסדנה. יש להקפיד על לוחות הזמנים, איחורים לשיעור לא יתקבלו

 • האסיסטנטים של הסדנה, יעדכנו את משרד הפקות בכל יום ראשון עד הצהרים בדוא"ל לגבי: ביצוע הצילומים, העברת הציוד ובאם התעוררו בעיות בהפקה, בהעברת הציוד ובתקינותו.

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ערכות צילום 


 • לצורך הצילומים יועמדו 2 ערכות צילום מלאות. 

 • בשום מקרה אין רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות. 

 • כל בימאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא, מפיקי הסדנה ינהלו את מעברי הערכות בין ההפקות בצורה מסודרת. 

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון בין ההפקות (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל. 

 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. 

 • יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה. 

 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה יתרה על תקינותו. 

 • מידי יום א' בין השעות 09:00 ל 10:00 תהיה בדיקה של שתי ערכות הצילום בנוכחות מחסנאי תורן ובנוכחות הבמאים והצלמים של ההפקות האחרונות של סופ"ש ואחד ממפיקי הסדנה. 

 • יש להקפיד על לוחות הזמנים, איחורים לשיעור לא יתקבלו 

 • האסיסטנטים של הסדנה, יעדכנו את משרד הפקות בכל יום ראשון עד הצהרים בדוא"ל לגבי: ביצוע הצילומים, העברת הציוד ובאם התעוררו בעיות בהפקה, בהעברת הציוד ובתקינותו.

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

לוחות זמנים


החל מה-יום 13/09/20, יצאו תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ”מזנסצנה”

התרגילים יצולמו בסופי השבוע כאמור החל מסוף חודש ספטמבר.  סדר היציאה מפורט בכל סוף שבוע (ימים חמישי, שישי ושבת) יצאו לצילומים 2 תרגילים צילומי הסדנה יסתיימו עד ה 13/11/20 עריכת כל תרגיל תתבצע במהלך השבוע מיד לאחר החזרה מהצילומים. בכל יום שלישי במהלך הסמסטר הכיתה והמנחים ייצפו במסגרת השיעור בשני תרגילים ע"פ הרשימה המפורטת למטה. הוועדה ההוראה תתכנס ביום XXXXX ותצפה בכל תרגילי הכיתה.