סדנת לוקיישן

שמי זרחין

מנחה הסדנה:

7 דקות

אורך הסרט:

אסיסטנטים:

הגדרות סדנת הלוקיישן

 • עלילת הסרט תתרחש בחוץ/יום, באתר צילום  מרכזי אחד ועד שלושה אתרי משנה נוספים. שילוב אתרי פנים יצריך צידוק תסריטאי ברור, אך חלקם של צילומי הפנים בתסריט יהיה קטן ומוגבל, ויהיה בלוקיישן שלא מחייב תאורה כלל או תאורה מינימלית בלבד.

 • אתרי הצילום חייבים להיות זמינים ונגישים באזור ירושלים וסביבתה ללא מגבלות בטחון לצוות ולשחקנים. כמו כן בצילומי ההשלמות.

 • במידה והלוקיישן ייחודי , יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן, כבר בהגשה הראשונה.

 • במידה ובתסריט משולבים אלמנטים המצריכים קבלת היתר זכויות (אדפטציה, מוזיקה, תסריטאי שאינו תלמיד ביה"ס) יש להגיש כבר בשלב הטריטמנט רליס זכויות מוחלט ללא כל התניה.

 • העלילה תתבסס על שחקן- גיבור ראשי, עד 4 שחקני משנה ועד 6 ניצבים.

 • ההתרחשות המתוארת תהייה פשוטה להפקה ולצילום ולא תצריך שימוש באמצעי גריפ מיוחדים שלא נמצאים ברשות מחסן ציוד של בית הספר.

צוות

 

 • רשימת ציוות תימסר למשרד ההפקות כחלק מתיק הפקה. כל שינוי בציוות אנשי ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור משרד ההפקות.

 • כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה למעט אנשי צוות (בהתנדבות בלבד) בתחומים הבאים: ארט, ע.הפקה, תלבושות, אביזרים ואיפור.

ציוד

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני.

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

ערכת ציוד


הקצאת ציוד סרטי הרגש יצולמו במצלמה העומדת לרשות ההפקות היא Sony fS7 

פירוט נוסף של הציוד הקיים במחסן לוקיישן זמין במערכת הזמנת הציוד. 

שימו לב שהשימוש ב Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד. אין להוסיף ו/או לשנות רשימה זו. 

חיוב נזקים לציוד


 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מלגות הפקה לסדנת לוקיישן

 

 1. מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תינתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.

 2. ביה"ס ראשי לקזז מהמלגות את נזקי ההפקה או חובות שהצטברו לסטודנט מול ביה"ס

 •  1500 ש"ח  יינתנו מייד בסיום הצילומים לאחר שהוגש תיק הפקה מסודר, ושליחת כל הרליסים הרלוונטים (שחקנים בגירים, ילדים, וניצבים).

 • 1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת ראפ קאט גמור וסיום חובות ההפקה. 


תהליך קבלת המלגה- ברגע שיתקבלו כל המסמכים תועבר בקשה למתן מלגה ממחלקת ההפקה. הבקשה עוברת לבדיקת האגף הטכני שאכן אין חובות ונזקים, ברגע שזאת תאושר ישלח עותק למתאמת הסטודנטים ותצא הודעה לסטודנט המלגה מוכנה כצ'ק או בהעברה ישירה לחשבון

חונכויות


 • כל פרויקט מאושר להפקה מחויב לעבור את החונכויות הבאות: ליהוק, צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד,תאורה. 

 • החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. 

 • ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים. 

 • תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות או ע"י שני מתוכניות לימודים. 

 • במאי שלא יגיע במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות.


פירוט החונכויות


ליהוק אורית אזולאי

 • החונכות תתקיים בביה"ס בימים בהם אורית מלמדת.
  תחילת תהליך הליהוק יהיה רק לאחר שמנחה הסדנה אישר את התסריט ותחילת תהליך הליהוק.

 • יש להעביר לידי אורית את תסריט בדוא"ל ל כתובת:pr-orit@bezeqint.net כשבוע לפני הפגישה המתוכננת. 

 • כל המפגשים יהיו בנוכחות במאי ומלהק.
  החל מהמפגש השני, על במאי/מלהק לדאוג שיהיו אמצעי הקרנה לטובת צפייה באודישנים. כמו כן במקרה ויהיו שינויים דרמטיים בתסריט יש לשלוח עותק מעודכן לפחות 3 ימים לפני החונכות.

 • תאום החונכות תעשה דרך שני ברמן

צילום מרצה לצילום


 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט. 

 • החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל. 

 • החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי. 

 • לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.


הקלטת שטח

 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. 

 • תאום החונך תעשה מול משרד ההפקה או שני ברמן. 

 • החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות, סיור לוקיישן בנוכחות החונך והדרכה טכנית על ציוד. 

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

חונכות הפקה/ ע.במאי

לאחר אישור פרויקט על מפיק/ ע.מאי לתאם חונכות. החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.


חונכות עריכה

בסיום צילום כל סרטי הכתה תתקיים סדנת "חונכות עריכה" בהיקף כולל של 24 שעות (3 מפגשים של 8 שעות). 

במהלך הסדנה על כל הבמאים והעורכים לעבוד על הסרטים תוך כדי דיאלוג מול החונך. בסוף הסדנה תתקיים ועדת הצפייה הראשונה במסגרת הסדנה.
בנוסף יתקיימו חונכויות נוספות בהיקף החונכויות -4 שעות סה"כ (4 מפגשים של שעה)


אופן קביעת החונכויות:
סה"כ יתקיימו 4 סבבי חונכות. בכל סבב ירוכזו החונכויות ליום אחד עבור כל סרטי הכתה. לקראת כל מפגש ישלח לוז מפורט וקישור לשיבוץ דרך מערכת שיבוץ החונכויות. 

בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להתכונן לחונכות נוספות.


חונכות עיצוב פס קול - כל סרטי הלוקיישן שנמצאים בתהליכי עריכה מחויבים בחונכות עריכה ועיצוב פס קול. חונכויות אלה מתואמות מראשית תהליך העריכה על ידי משרד ההפקות ושני ברמן.


צפייה ראשונה בראפקאט או אסמבלי - צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.


צפייה בראפ קאט מתקדם - התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים.
ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מירב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.


צפיה אחרונה לקראת סיום - בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.