סדנת חפץ

סיגלית ליפשיץ

מנחה הסדנה:

3 דקות

אורך הסרט:

יולי שילוח, דניאל רובין

אסיסטנטים:

האסיסטנטים ותחומי אחריות בסדנה


 • ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים. 

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך. 

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור. 

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה. 

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה) 

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

 • התסריטים לתרגיל חפץ ייכתבו על ידי הסטודנטים בשבועות הראשונים של הסדנה או לחלופין ייבחרו על ידי הסטודנטים מתוך אסופת תסריטים שנכתבה בנושא זה על ידי סטודנטים משנה א' במסלול תסריטאות. ניתן לשנות לעבד ולשכתב את התסריטים. מבחר התסריטים נמצא בקישור הנ"ל


להלן הנחיות לשיתוף פעולה בין הבמאי לתסריטאי:

 • על כל תלמיד שנה א' במסלול המלא לפגוש את כותב התסריט אותו הוא עומד לביים (לפחות פעם אחת) לשיחה על התסריט טרם היציאה לצילומים. על התסריטאי לרשום פגישה זו אצל רכזת מגמת תסריטאות.

 • על כל תלמיד משנה א' במסלול המלא להזמין את מחבר התסריט להיות נוכח בחזרת שחקנים אחת לפחות לפני היציאה לצילומים וזאת לא יאוחר משבוע ימים טרם מועד החזרה. תלמיד המסלול המלא אינו אחראי במידה ומחבר התסריט לא יופיע לחזרה אליה הוזמן.

 • על כל תלמיד משנה א' במסלול המלא להזמין את מחבר התסריט להיות נוכח בהקרנת ראף-קאט של תרגיל החפץ ולשמוע את הערותיו. מומלץ לנסות ולתאם את הגעתו של מחבר התסריט לשיעור הסדנה הספציפי בה ידון הפרויקט, המצוי בשלבי עריכה ובכל מקרה טרם הכנת העותק הסופי. באחריותו של מחבר התסריט למצוא מועד אפשרי לתיאום הקרנה זו.

נוהלי הפקת תרגיל "חפץ"

 • כל הפקה תצולם במהלך יום צילום אחד רצוף, לא תהיינה הפקות על חשבון ימי לימוד (גם לא על חשבון מכסת ההיעדרויות)

 • התרגיל יצולם בלוקיישן חוץ/פנים בשעות היום בלבד. לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה.

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס. הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד.

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים


להסרת ספק, כל סטודנט מחויב בכל אחד מתפקידי המפתח צלם, עורך, מפיק ובמילים אחרות זהו אחד מתנאי הסדנה! לא ייווצר מצב שסטודנט לא צילם סרט או לא ערך סרט – כמו כן הבמאים לא יערכו ויצלמו לעצמם את הסרטים.

 • הצוות יהיה אורגני כולו מתלמידי הקבוצה של הבמאי.


בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

נוהל הוצאת והחזרת ציוד

 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא (ראה נוהל מפורט בטופס השאלת ציוד).

 • המצלמות נמצאות במחסן המרכזי בנפרד מהערכות, על כן הצוות שמצלם בסופ"ש יחתום ביום חמישי בבוקר על ציוד ויהיה נוכח בזיכוי ביום ראשון מהשעה 08:30.

 • הצוות שמצלם בסופ"ש ידאג לקבל הרשאות לכניסה למחסן מהאגף הטכני, בו נמצאות הערכות.

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים). יש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים - בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.

 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.

 • הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ותישלח לאישור מחלקת ההפקה.

 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה בתאריך ה XXXXXX


תכולת הציוד סט מצלמה Sony NEX50 כולל מטען ושתי סוללות חצובה DV8 Sachtler כרטיס צילום SD 64 Giga תאורה 3 פנסי קוורץ (תפוז) 800w 2 פנסי פייפר 150w 2 פנסי אינקי 300w 1 פנס טוויני 650w 1 סופט 1250w גריפ 9 חצובות לתאורה, 3 מייפרים, 8 שקי חול, 3 חצובות גריפ כולל זרוע, 1 בלנדה + קומבו סטנד חשמל 5 כבלים חשמל מאריך ציוד הפקה מטף כיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה. ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות לטובת צילומי חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "פשוטות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך. לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום.

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות ע.במאי או המפיק של התרגיל למלא טופס הפקה מקוון.

זכויות מוזיקה
בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

חונכויות חונכות בימוי עריכה יתקיימו במהלך הסמסטר. מועדים החונכות יפורסמו בטבלה מופיעים בטבלה המצ"ב. שימו לב - בחונכות עריכה יהיו נוכחים במאי הסרט והעורך. לא יוקרן תרגיל בפני ועדת ההוראה שלא עבר חונכות.

ועדת הוראה

כל תרגילי חפץ יוקרנו בפני ועדת הוראה בתאריך : XXXXXX

אסיסטנטים יעתיקו יום לפני הוועדה את כל הסרטים לדיסק קשיח שיינתן להם ע"י מחלקת הפקה. הנחיות מדויקות על פורמט הסרטים יינתן בנפרד למפיקי הסדנה בסמוך למועד.

לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.