דף משימה לסרט גמר תיעודי

עקיבא טבת - מנהל הפקות

מנחה הסדנה:

28 דק'

אורך הסרט:

אין

אסיסטנטים:


כללי


לקראת יציאת הכיתה להפקת סרטי הגמר אנו פורסים בפניכם את הנהלים המעודכנים להפקות גמר תיעודיות, את מהלך עבודת ה- pre production ואת לוחות הזמנים לביצוע. הבנת התהליך, המשימות, הנהלים והדרישות המפורטים במסמך נועדו לאפשר לכם לתכנן ולמנוע אי הבנות. קראו היטב את כל הנהלים. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

 • ברגע קבלת אישור יציאה לצילומים, הבמאי יצוות את התפקידים העיקריים בהפקה: מפיק,  צלם ומקליט.

 • צוות ההפקה יחל בעבודת ה- pre production לאחר פגישה ראשונה שתתקיים בין הצוות ובין מנהל ההפקות. בפגישה הצוות יקבל את לוח הזמנים של ההפקה ואת נהלי העבודה עם החונכים בתחומי הבימוי, צילום ,  הפקה וסאונד.

 • חונכי בימוי, הפקה וצילום יהיו רשאים להמליץ על הפסקת פרויקט בכל שלב, אם ההפקה לא עמדה, בצורה מנומקת וראויה, בכל התנאים המקדימים ההפקתיים והאומנותיים בעת החונכות.

 • הגשת תיק הפקה מסודר לפני היציאה לצילומים.

 • אישור בכתב של כל החונכים כי הפרויקט מוכן ליציאה לצילומים.

נהלי הפקת גמר לסרט תיעודי

 • אורך הסרטים התיעודיים יעמוד עד 28 דקות כולל כותרות

 • מועדי הגשת ההצעות  לסרטי גמר תיעודי בהתאם למועדי הגשה הצעות לסרטי גמר עלילתיים*

 • הגשת ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים: הצהרת כוונות, סינופסיס/ טריטמנט מפורט עד ל 2 עמודים, תיכנון ראשוני של לו"ז. במידה ובמרכז הסרט עומדת דמות גיבור או סיפור יייחודי - יש להציג אישור חתום לשתוף פעולה בצילומי הסרט. תסריט צילומים מפורט יוגש בהמשך בהתאם להתפתחות הפרה פרודקשן.

 • * ניתן לקבל אישור לתחילת עבודה ותחקיר ממשרד הפקות עוד לפני מועד הוועדה, להאחר הגשת הצהרת כוונות בהתאם לאמור לעיל.


מסגרת ההפקה

 • זמן צילום:  עד 10 ימים לא  חייבים להיות ברצף  לפי דרישת הפרויקט

 • צוות:  מתוך תלמידי הכיתה  ובית הספר שלא על חשבון לימודים סדירים

 • צוות הצילום (צלם, עוזר צלם ומקליט) יהיה מורכב רק מתלמידים המתמחים בצילום.

רליס צילומים למשתתפים - סרט תיעודי


באחריות במאי/מפיק הסרט להחתים את כל משתתפי הסרט על רליס הסכמה להשתתפות בסרט תיעודי כולל ניצבים ברקע

זכויות מוזיקה בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה ישראלית בלבד. מקורית או קיימת. במידה וגיבורי הסרט שרים או מתייחסים לשיר קיים, יש להביא את ה- RELEASE של השיר לפני הצילומים.

מצלמה וחומרי גלם

הציוד לסרט גמר תיעודי ילקח ממחסן בית הספר - מצלמה ייעודית.


ערכות הציוד


לטובת הפקות הגמר קיימות ערכות מסודרות האתר ההזמנות. ניתן להיכנס לאתר בקישור הנ"ל

https://samspiegel.checkfront.com/reserve/

חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס.

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום

תיק הפקה

ביה"ס מחויב להעביר לכל הפקה את נהלי הבטיחות על גבי טופס הזמנת ציוד ומילוי תיק הפקה לפני יציאה להפקות, חתימה על הטופס מהווה עבור ביה"ס אישור שאכן הנהלים הועברו לנציג ההפקה לפני יציאתו להפקה.

פרטי הטופס ישמשו את ארכיון ביה"ס, כאשר פרטיו יהיו נגישים לסטודנטים לטובת צפייה ובחירת רפרנסים בעתיד

לפני כל יציאה לצילום באחריות המפיק של הפרויקט למלא טופס הפקה מקוון.

מלגת הפקה לסרט גמר תיעודי

המלגה הכוללת לסרט גמר תיעודי  עומדת על 5000 ₪ ומחולקת לשתי פעימות:

 1. 3,000 ₪ תשולם לאחר הגשת תיק הפקה מסודר.

 2. 2,000 ₪ - מלגת הפקה שלב ב', לאחר מימוש התנאים הבאים:

 • תשלום על אובדן ונזק,  רשימת קרדיט מלאה של צוות  ושחקנים שמות שחקנים ראשיים.

 • הכנת Dialog list בקשרי חוץ, שם סופי לסרט בעברית ובאנגלית.

 • אישור סינופסיס מקוצר להפצה ולריסים לשחקנים ומוזיקה מקורית

 • ביה"ס מעניק את מלגת ההפקה בכפוף ליכולתו ואין לראות בכך התחייבות מוחלטת של ביה"ס.

חונכויות


פרויקט מאושר להפקה מחויב לעבור את החונכויות הבאות: בימוי צילום הקלטת שטח  במידת הצורך תנתן גם חונכות הפקה.

תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות.


צילום

 • סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הפרה פרודקשן.

הקלטת שטח

 • לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. תאום החונך תעשה מול שני גולן במייל limudim@jsfs.co.il

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עריכה

 • חונכות העריכה תתקיים לאחר סיום הצילומים ויתואמו ע"י שני ועקיבא ממחלקת ההפקה.

 • בכל סוף שבוע ישלח לוז מפורט לגבי חונכויות שיתקיימו ע"פ התקדמות הסרטים.

 • התקדמות העבודה תדווח בדוח של החונך למשרד ההפקות בו הוא מציין את שלבי העבודה, התקדמות ומשימות שניתנו לפגישה הבאה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להכין עצמן לחונכות נוספות.

 • בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

עיצוב פס קול


חונכות סאונד לסרט גמר היקף החונכות כ 10 שעות פגישת תסריט / לפני צילומים.

הפגישה תתקיים אחרי שהתסריט נשלח לחונך בדוא"ל ofroosh@netvision.net.il בפגישה יועלו הנושאים הבאים:

 • האופן שכדאי לצלם על מנת לייצר חלל שבו הסאונד יוכל להתבטא בסרט.

 • ניסיון לחשוב מראש על תפקיד המוזיקה בסרט ופיצוח בעיות שעולות משאלות של הסטודנטים.

צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.

צפייה בראפ קאט מתקדם. התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים. ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מרב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.

צפייה אחרונה לקראת סיום. בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.

גריידינג תמונה ופס קול:

 • לאחר אישור עותק סופי ואישור נקודתי לפס הקול (הכולל השלמת release של יצירות לא מקוריות והגשת que sheet מעודכן ומלא) , ביה"ס יישא בעלויות 1 משמרות ON LINE ושתי משמרת מיקס בנות 8 שעות כל אחת.

 • הגרידינג יבוצע ע"י מפעיל חיצוני שביה"ס בוחר לעבוד מולו. במקרים שבהם הסטודנט מעוניים לעבוד עם מפעיל אחר ניתן לבצע זאת בתאום מראש לפני קביעת מועד העבודה.

 • המיקס ועיצוב פס קול יעשה ע"י מפעיל שביה"ס בחר לעבוד איתו וביה"ס אחראי לקבוע את המשמרות.

 • במקרה שסטודנט מעוניין במשמרות נוספות הם ישולמו ע"י הסטודנט ישירות למפעיל בסיכום מראש. ביה"ס לא גובה שום עמלה או תשלום נוסף על חדר המיקס.

 • דף הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור