סדנת פיילוט לסדרת רשת- לבנה פינקלשטיין

דף משימה-לסדנת "פיילוט לסדרת רשת לבנה פינקלשטיין" 2017/18

נוהל סדנת פיילוט ל"סדרת רשת" ואופן הגשת תסריטים לוועדות תסריטי "סדרת רשת".

קראו בעיון את הרשום מטה על"מ שלא תיווצרנה אי הבנות. תסריט שלא יעמוד בנהלי ההגשה לא יתקבל והפקה שלא תעמוד בנהלים ובלוחות הזמנים תבוטל.

פרוט מועדי הגשת התסריטים

מועד הגשת התסריט יהיה ב 12/07 עד 20:00 דרך אתר האינסייד

אופן הגשת התסריט

 • תוגש הצעה אחת בלבד  לסטודנט.

 • צפייה בכל ההגשות שנשלחו בקישור הנ"ל 

ועדת תסריט

 • הוועדה תתכנס ביום רביעי ה 19/07 בשעה 15:00, בנוכחות רנן שור ומנחה הסדנה - תום שובל.

 • ביום הועדה על כל תלמידי הכיתה לשהות בחדר במשך כל הדיון, ללא קשר למועד הדיון בתסריט שלהם. לא תהיה כניסה ויציאה של תלמידים במהלך דיון הוועדה. הוועדה פתוחה לתלמידי ביה"ס שלא מהכיתה המעוניינים להיות נוכחים בדיון. 

 • בכל דיון, כותב התסריט יציג פיצ' קצר מול הועדה ואת הסינופסיס ויתייחס לשאלות והערות של חברי הועדה.

 • הועדה לא תדון בפני הכיתה בתסריט שהמגיש אינו נוכח.

 
הגדרות סדנת "סדרת רשת"

 • אתרי הצילום חייבים להיות זמינים ונגישים באזור ירושלים וסביבתה ללא מגבלות בטחון לצוות ולשחקנים. 

 • במידה והלוקיישן ייחודי , יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן.

 • העלילה תתבסס על שחקן- גיבור ראשי (לבנה פינקלשטיין), עד 4 שחקני משנה ועד 6 ניצבים.

 • ההתרחשות המתוארת תהייה פשוטה להפקה ולצילום ולא תצריך שימוש באפקטים מיוחדים ובאמצעי גריפ שלא נמצאים ברשות מחסן ציוד של בית הספר.


נהלי הפקה לסדנת 

 • כמות הפרויקטים שיאושרו -  תהייה 1 עד 2 ע"פ רמת התסריטים ולוח הזמנים של ביה"ס.

 • אורך הסרטים: עד 5 דקות. (3.5 עמודי תסריט)

 • זמן צילום: שני ימי צילום בלבד.

 • מנהל ההפקות יקבע את לו"ז ההפקה בתאום מול ההפקות הנבחרות - סיום הצילומים יהיה עד סוף חודש ספטמבר.

 • לוקיישן: כמפורט לעיל ב"אופן ההגשה".

שחקנים:

 • כמפורט לעיל ב"אופן ההגשה". אין לשלם לשחקנים עבור השתתפותם בסרט, עם זאת ניתן לסייע להם בתמורה לעריכת showreel וכדומה

 • מכתבים המאשרים ביטוח צד שלישי ניתן להוריד מאתר inside . 

 • חובה להעביר את טפסי ה-RELEASE (כתב הסכמה) של השחקנים והביטים המאשרים העברת זכויות לביה"ס עם הגשת תיק הפקה מלא, שבעה ימי עבודה לפני היציאה לצילומים. 

 • במקרים שיש שחקנים שמוגדרים כקטינים (עד גיל 17) חובה לפעול על פי הנחיות משרד התמ"ת, ההנחיות מופיעות בקישור הבא (היתרים להעסקת / תיווך נוער בהופעות / פרסומות) 

נוהלי בטיחות

 • על תיק ההפקה לכלול את כל מרכיבי ההפקה כולל כל הדרישות הבטיחותיות. 

 • יש למלא את טופס אנשי הצוות במלואו, כמו כן יש לציין את שם האחראי על הבטיחות בכל יום הפקה.

 • על אחראי הבטיחות להעביר דגשים לצוות בכל תחילת יום הפקה.

 • על ההפקה למנות בכל יום נהג תורן שיהיה אחראי על הסעות של הצוות והשחקנים.

 

מילוי טופס משוב בתום הפקה

בסיום ההפקה חובה על מפיק הסרט או הבמאי למלא טופס משוב. הטופס מהווה עבור ביה"ס אינדיקציה על ליקויים שהתרחשו במהלך ההפקות וכן יכולת ללמוד ולשפר את תהליכי העבודה. במקרים שבהם יועלו ביוזמתכם נקודות חריגות שדורשות התייחסות מערכתית יזומן הצוות לפגישה במשרד ההפקה.

צוות

 • רשימת ציוות תימסר למשרד ההפקות כחלק מתיק הפקה. כל שינוי בציוות אנשי ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור משרד ההפקות.

 • כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה למעט אנשי צוות (בהתנדבות בלבד) בתחומים הבאים: ארט, ע.הפקה, תלבושות, אביזרים ואיפור.


צילום סטילס

בהפקה יהיה נוכח צלם סטילס לתיעוד תהליך ההפקה וצילום פריימים מתוך הסרט. תאום הצלם באחריות מפיק הסרט מול משרד הפקות.

תיק הפקה
תיק הפקה הוא תנאי לקבלת אישור לחתימת ציוד, יציאה לצילומים וקבלת תשלום ראשון מסך מלגת ההפקה. נוהל הגשת תיק הפקה מפורט באתר ביה"ס. הוא יוגש במלואו כולל הרליסים החתומים – סרוקים כקובץ אלקטרוני לפחות שבוע ימים לפני מועד היציאה לצילומים. הגשת התיק, מחויבת בפרזנטציה "מוכנות ההפקה" על ידי מפיק , במאי וצלם הסרט, בתאום מראש מול מחלקת הפקה.

תיק ההפקה יוגש דרך המערכת עד שבוע לפני תחילת הצילומים.
הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים. כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.

 

תכולת תיק הפקה

 • תסריט

 • דפי פירוק תסריט (דף לכל סצנה)

 • שוטינג, Story Board

 • Breakdown צילומים

 • דף המשכיות

 • דף ריכוז לוקיישנים ע"פ תסריט (כולל תאריכי צילום, איש קשר)

 • דף ריכוז רכבים להפקה (כולל איש קשר לכל רכב, מספר רישוי רכב)

 • דף ריכוז רשימת ארט (כולל תאריכי צילום ולוקיישנים)

 • דף קשר שחקנים (שמות כולל שמות משפחה)

 • דף קשר אנשי צוות

 • Daily call sheet

 • תקציב סרט עלילתי 

 • אישור על עבודה של בני נוער בהפקות (אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער מינהל הסדרה ואכיפה)

 • אישורים ע"פ הצורך כגון (Release למוזיקאי , Release לשחקנים, אישורים מהעיריה, משטרה וכו')

אישורים מקוונים (באינטרנט) 

 • מכתב הסכמה למשתתף בצילום סרט עלילתי/ דוקו - טופס אינטרנטי

 • רליס מקוון דרך אתר האינטרנט בקישור הנ"ל עבור יוצרים שמקבלים תמורה 

 • רליס מקוון דרך אתר האינטרנט בקישור הנ"ל עבור יוצרים שעובדים ללא תמורה

ציוד

 • ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס ללא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה.

 • הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.

 • הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני. 

 • כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.

 
הקצאת ציוד
הסדרה תצולם במצלמה  Sony -FS7
 

 • פירוט נוסף של הציוד הקיים במחסן לוקיישן זמין במערכת הזמנת הציוד.

 • שימו לב שהשימוש ב Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד.

​חיוב נזקים לציוד

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

 • לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.

 • לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום. 

הזמנת ציוד

 • הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ויאושרו ע"י מחלקת ההפקה בכפוף להגשת תיק הפקה מלא כולל  כל הרליסים .

חונכויות

חונכות תסריט (לפני מועד ההגשה) - מנחה הסדנה יבצע חונכויות תסריט בתאום של משרד ההפקות עד למועד ההגשה. החונכויות יהיו בהיקף של פגישה אחת עד שעה לכל מגיש. 

חונכות עריכה – חונכויות העריכה יחלו בחודש ספטמבר ואוקטובר (בתאום של משרד ההפקות)  בהיקף החונכויות -4 שעות סה"כ (4 מפגשים של שעה) המטרה הבאת הסרטים למצב של ראף מתקדם עד לתחילת שנה"ל הקרובה.

 

אופן קביעת החונכויות:
סה"כ יתקיימו 4 סבבי חונכות. בכל סבב ירוכזו החונכויות ליום אחד עבור כל סרטי הכתה. לקראת כל מפגש ישלח לוז מפורט וקישור לשיבוץ דרך מערכת שיבוץ החונכויות. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להתכונן לחונכות נוספות. 

 

מלגת הפקה ישירה

5000 ₪ בתקופת ההפקה המחולקת לשלושה חלקים:

 

 • 3000 ₪ עם יציאה לצילומים, לאחר הגשת תיק הפקה במלואו ואישור חתום על מוכנות הפקה שלכל החונכים
 • 1000 ₪  - מלגת הפקה שלב ב', לאחר אישור ראפ קאט.
 • 1000 ₪ - מלגת הפקה שלב ג', לאחר מימוש התנאים הבאים:
   

תשלום על אובדן ונזק,  רשימת קרדיט מלאה של צוות  ושחקנים שמות שחקנים ראשיים  באנגלית. 

הכנת והפקדת Dialog list בקשרי חוץ, שם סופי לסרט בעברית ובאנגלית.

אישור סינופסיס מקוצר להפצה ולריסים לשחקנים ומוזיקה מקורית

ביה"ס מעניק את מלגת ההפקה בכפוף ליכולתו ואין לראות בכך

התחייבות מוחלטת של ביה"ס.

Post production - באחריות הבמאי לבצע גיבוי של ח"ג שצולם על מצלמות Tape-less  - כרטיסי זיכרון, לדיסק קשיח אישי. בנוסף יש להעביר עותק לטובת גיבוי שישמר בכספת ביה"ס. הגיבוי הוא באחריות ההפקה וביה"ס לא יישא באחריות לחומרים שלא גובו על פי הנוהל.

עותק סופי: הועדה תחליט לגבי הסרטים אשר יקבלו עותק סופי. סרטים אלו יעבורו לשלב הכנת התמונה במשמרת ON-LINE  חיצונית ו MIX באולפן חיצוני של 10 שעות. כל חריגה מהמסגרת שביה"ס הקציב  וכן תקלה או דרישה ייחודית תמומן ע"י התלמיד.

זכויות מוזיקה - בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה מקורית בלבד שנכתבה עבור הסרט. על הבמאי יהיה להציג release מלא (מוזיקאי ומבצעים)  לפני אישור הסרט למיקס. 

תמיכת ביה"ס ב- mix 
ביה"ס תומך, במידת יכולתו, ב- 10 שעות אולפן ב- mix של סרטי הלוקיישן, 
התלמיד יישא בעלות יתרת שעות האולפן ויהיה אחראי לרמה הטכנית והאומנותית של ה- mix . במידה והתלמיד יציג  mix שאינו עומד בסטנדרטים, ביה"ס יחייבו  לשאת בעלות תיקון  ה-mix 

יציאה לצילומי ההשלמות
צילומי השלמות מתקיימים לאחר מיצוי תהליך העריכה  בחומר הקיים מול וועדות ההוראה השונות.

בכתיבת תסריט ההשלמות יש לקחת בחשבון את הצעות חונכי העריכה, המלצות וועדות הוראה ואת המלצותיו של מנחה הסדנת.