מניעת הטרדה מינית

על פי החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998, קיים איסור על הטרדה מינית או כל התנכלות בעקבותיה. החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת מ- 3 הדרכים (בנפרד או ביחד):  

  • טיפול פלילי, דרך תלונה במשטרה

  • טיפול אזרחי, דרך תביעות אזרחיות

  • טיפול במקום העבודה, על ידי פניה למעביד דרך האחראי לנושא הטרדה מינית

  
מהי הטרדה מינית?
על פי החוק, 'הטרדה מינית' היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר, הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:

  • סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני. 

  • מעשה מגונה (מעשה שנעשה לשם גירוי , סיפוק מיני או ביזוי מיני). 

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו  מעוניין בהצעתו. 

  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, התמקדות במיניותו , כאשר האדם שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסות זו. 

  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
     

אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית או אם חווית הטרדה מינית בביה"ס , יש למי לפנות! 

התייעצויות שאלות וטיפול בנושא :
עינת מילא | 077-3200308 | einat@jsfs.co.il