הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
2019
Latergaus
Ekaterina
שם מלא באנגלית:
לאטרגאוס
שנת עליה:
נקבה
מין:
רוסיה
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
3619653926
ת.ז.
יקטרינה
שם מלא:
14.05.1999
רוסיה
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
462426
מיקוד:
דוא"ל:
Orsk
89850282351
עיר:
נייד:
Mednogorskaya 37,flat 21
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
Orsk, Mednogorskaya 37,21
כתובת:
דוא"ל:
Orsk, Mednogorskaya 37,21
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עסקי בנייה
עיסוק:
נייד:
עסקי בנייה
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
נטליה מקסימובה
89058461100
ניקולאי מקסימוב
89058987762
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
לא היה לי אזרחות ישראלית בזמן הגיוס
השכלה:
מגמה:
חוג:
Seacoast Academy Jacksonville
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מחול
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
Mitta Film School Directing Course, Pikcha Professional Photography Course, Creative Veins Acting Course
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
ההורים שלי ישלמו את שכר הלימוד.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
3619653926
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
3619653926
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09