תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
2009
Marom-Herzberg
Shai
שם מלא באנגלית:
מרום-הרצברג
שנת עליה:
נקבה
מין:
ארה"ב
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
336468046
ת.ז.
שי
שם מלא:
3.5.97
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5233813
מיקוד:
דוא"ל:
רמת גן
052-6993199
עיר:
נייד:
נחלה 2
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נחלה 2 רמת גן
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עופרה מרום-הרצברג
052-6529919
טל הרצברג ז"ל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
15.11.2017
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
תסריטאית ביחידת ההסרטה
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
אסטרטגיית פרסום ושיווק
חוג:
בליך רמת גן
הבצפר" של איגוד הפרסום"
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון צבאי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
336468046
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
336468046
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
0001[1].jpg