ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
2006
Nowotny
Jonathan
שם מלא באנגלית:
נובוטני
שנת עליה:
זכר
מין:
ארהב
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
336092630
ת.ז.
יונתן
שם מלא:
08.09.93
גרמנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9614215
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0526508860
עיר:
נייד:
הרצל 82
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ברנדיס 47 רעננה
כתובת:
דוא"ל:
הר המנוחות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיונרית
עיסוק:
נייד:
נפטר
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
קלאודיה
0526508850
שעיה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
יוני 2017
שחרור:
שנה וארבע
משך שרות:
משק גיור
תפקיד:
השכלה:
ביולוגיה
מגמה:
חוג:
מדרשיית נעם כפס
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
גרמנית
עברית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
336092630
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
336092630
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09