הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Rakow
Nechama
שם מלא באנגלית:
ראקוב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
327031803
ת.ז.
נחמה
שם מלא:
13.8.95
ישראלית ובריטית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9742217
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0556602100
עיר:
נייד:
לופיאן 11
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
לופיאן 11
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
הוראה
עיסוק:
0583266066
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
פריבה
בנימין
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
פטור משרות צבאי מטעמי דת (למדתי במוסדות חרדים)
השכלה:
ביולוגיה
מגמה:
מדעי הטבע
חוג:
בית יעקב "כה תאמר"
מכון ויצמן
2019
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.מוסמך
תיכונית:
על תיכוני:
5
שנות לימוד:
למדתי תואר ראשון בביוטכנולוגיה במכללת הדסה
תואר שני במדעי הטבע במכון ויצמן
במקביל ציירתי וכתבתי כתחביב, ולמדתי קורס ציור בפחם בהודו
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
יש בידי מעט חסכונות, ומתכננת לעבוד במקביל
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
327031803
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
327031803
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09