הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Fishel
Gal Hod
שם מלא באנגלית:
פישל
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
322853623
ת.ז.
גל הוד
שם מלא:
26.2.2001
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6195001
מיקוד:
דוא"ל:
תל-אביב
0525053889
עיר:
נייד:
דרך נמיר 98
035462802
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
דרך נמיר 98, גם כן
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת דין ודיילת
עיסוק:
0523506949
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרית פישל
035462802
גלעד
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
מוקדם ממה שציפיתי
שחרור:
לא יותר מכמה ימים של הצטופפות בתל השומר
משך שרות:
לא נמצא
תפקיד:
מצאו שאני, כנראה, רך מדי לצבא - אז פטרו אותי על רקע סעיף נפשי...
השכלה:
מגמת תיאטרון
מגמה:
חוג:
תיכון עירוני א' לאמנויות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
כמה שיעורי תסריטאות לנוער, תחת הדרכתה של עידית שחורי ובמסגרת הקיץ של 2015.
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בזכות סכום כסף שחוסך את עצמו בינתיים בצד, וגם אם לא נעים להודות בזה, ובכל זאת אני רק בן 18, גם כן ביחד עם אהבתה ותמיכתה הפיננסית של אמא
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
322853623
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
322853623
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09