ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Rabbani
Moria
שם מלא באנגלית:
רבאני
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
322571795
ת.ז.
מוריה
שם מלא:
19.04.2000
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7633207
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0522363039
עיר:
נייד:
שיזף 7
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שיזף 7 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מוכרת בחנות בגדים
עיסוק:
0523344701
נייד:
מובטל
עיסוק:
0542151093
נייד:
עיסוק:
נייד:
צילה רבאני
מאיר רבאני
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
פטור מטעמי דת
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
אולפנת הללי לאומנויות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס אפטר אפקטס במשך 8 חודשים ב"בלינק"
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
גרוע
קריאה:
טוב
גרוע
דיבור:
טוב
טוב
אנגלית:
פרסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
כרגע עובדת וחוסכת, מקווה לקבל מלגה.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
322571795
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
322571795
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09