ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Martin
Esther
שם מלא באנגלית:
מרטין
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
321608622
ת.ז.
אסתר
שם מלא:
12/11/1998
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9909600
מיקוד:
דוא"ל:
בית שמש
0502203623
עיר:
נייד:
נחל חבר 4 דירה 13
0502203623
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
נחל חבר 4 דירה 13
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
נייד:
מלווה רוחני
עיסוק:
0526161500
נייד:
עיסוק:
נייד:
רחל מרטין
יונתן מרטין
0526161500
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
יש בידי פטור, למדתי בסמינר חרדי ולכן הוצאתי בזמנו
השכלה:
מחשבים ומוסיקה רסיטל פסנתר
מגמה:
חוג:
סמינר כה תאמר וסמינר פניני חן
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
על ידי עבודה/ מלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
321608622
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
321608622
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09