הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
1997
Trubek
Joel
שם מלא באנגלית:
טרובק
שנת עליה:
זכר
מין:
לטביה
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
319433835
ת.ז.
יואל
שם מלא:
26.05.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5245106
מיקוד:
דוא"ל:
רמת גן
0547841478
עיר:
נייד:
ביאליק 12
0547841478
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
סבטלנה
מיכאל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19.07.2016
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
לוחם/מפקד/מדריך
תפקיד:
השכלה:
שילוב מקצועות
מגמה:
חוג:
חוות הנוער הציוני
2013
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שנתיים לימודים באוניברסיטת תל-אביב (מסלול מדיה דיגיטלית לתואר ראשון ושני).
3 שנים מרצה במסלול פיתוח ועיצוב משחקים במכללת מנטור, 1 שנה ניסיון בצוות ניהול המסלול.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
טוב
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעיקר דרך מלגת "רואים רחוק" של קשת
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
319433835
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
319433835
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09