ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Drori
Tal
שם מלא באנגלית:
דרורי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
319130027
ת.ז.
טל
שם מלא:
12.02.1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9662586
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0545246805
עיר:
נייד:
0545246805
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
האלה 171, לוזית
כתובת:
דוא"ל:
קוסטה ריקה 73/5, ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה
עיסוק:
0504642440
נייד:
בעל עסק פרטי
עיסוק:
0544206212
נייד:
עיסוק:
נייד:
אילה דרורי ליבנה
רמי דרורי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
31.3.19
שחרור:
שנתיים ושמונה חודשים
משך שרות:
מכונאי/ חשמלאי נגמ״שים
תפקיד:
השכלה:
אומנות, היסטוריה ותנך
מגמה:
חוג:
תיכון קשת
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
319130027
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
319130027
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09