ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Winter
Nogah
שם מלא באנגלית:
וינטר
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
319096848
ת.ז.
נגה
שם מלא:
27.06.1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
448640
מיקוד:
דוא"ל:
כוכב יאיר
0542211567
עיר:
נייד:
דקלה 8
0542211567
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
דקלה 8 כוכב יאיר
כתובת:
דוא"ל:
דקלה 8 כוכב יאיר
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
ארכיאולוגית
עיסוק:
0542282216
נייד:
מהנדס
עיסוק:
0542282217
נייד:
עיסוק:
נייד:
תמר
0542282216
יהושע
0542282217
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
03.04.19
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מש"קית מודיעין למיוחדים במחלקת מודיעין למבצעים, מודיעין חיל האוויר
תפקיד:
השכלה:
קולנוע וספרות
מגמה:
חוג:
תיכון על שם יצחק רבין, כפר סבא
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
לעבוד במשך הלימודים.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
319096848
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
319096848
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09