טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Damari
Netanel
שם מלא באנגלית:
דמרי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
319009551
ת.ז.
נתנאל
שם מלא:
08.03.1998
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6264421
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0507218575
עיר:
נייד:
עזריה מן האדומים 5 , דירת קרקע
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שזר 13 א דירה נהריה
כתובת:
דוא"ל:
שזר 13 א דירה 26 נהריה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מובטלת נכה
עיסוק:
‭050-9829832‬
נייד:
מובטל נכה
עיסוק:
‭+972 50-2192259‬
נייד:
עיסוק:
נייד:
רימון דמרי
איתן דמרי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29/11/18
שחרור:
שנתיים וחודש
משך שרות:
מפעיל כטממ
תפקיד:
שחרור מטעמי בריאות
השכלה:
מכנטרוניקה
מגמה:
מכונות
חוג:
עמל שחקים נהריה
שחקים אורט בראודה
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
הנדסאי
תיכונית:
על תיכוני:
16
שנות לימוד:
קורס משחק בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין
תואר ראשון לניהול וקולנוע מהאוניברסיטה הפתוחה ותל אביב
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועזרה מהמשפחה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
319009551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
319009551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png