תשפ"א-א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
yaniv
ronney
שם מלא באנגלית:
יניב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318911708
ת.ז.
רוני
שם מלא:
25.10.1999
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
43564
מיקוד:
דוא"ל:
רעננה
0526233449
עיר:
נייד:
השחר 55
097716263
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
השחר 55 רעננה
כתובת:
דוא"ל:
השחר 55 רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת ביוגרפיות
עיסוק:
0526233393
נייד:
מנכ"ל חברת תוכנה
עיסוק:
0526116504
נייד:
עיסוק:
נייד:
אילה
097716263
יצחק
097716263
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
15.01.2020
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
עורכת וידאו בדוברות זרוע הים
תפקיד:
השכלה:
קולנוע ותקשורת
מגמה:
חוג:
תיכון "אביב" רעננה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון צבאי ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318911708
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318911708
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09