ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Alter
Yosef
שם מלא באנגלית:
אלתר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318752672
ת.ז.
יוסף
שם מלא:
6.8.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
8213616
מיקוד:
דוא"ל:
קריית גת
053-3191339
עיר:
נייד:
בית יוסף 2/13
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית יוסף 2/13
כתובת:
דוא"ל:
בית יוסף 2/13 קריית גת
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
08-6810585
נייד:
סופר סת"ם
עיסוק:
08-6810585
נייד:
עיסוק:
נייד:
רחל
053-3110586
שמעון נפתלי
053-5110585
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
פטור רפואי
תפקיד:
רפואי
השכלה:
תלמוד והלכה
מגמה:
חוג:
ישיבת דברי חיים
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
לימודים בישיבה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
גרוע
קריאה:
גרוע
דיבור:
גרוע
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אינני יודע עוד אבל אשיג בוודאות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318752672
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318752672
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
SCAN_2019_6_4_7_59_44_60242.jpeg