ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Sigal
Shahar
שם מלא באנגלית:
סיגל
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318651080
ת.ז.
שחר
שם מלא:
08/07/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4320927
מיקוד:
דוא"ל:
רעננה
0528606187
עיר:
נייד:
0528606187
0528606187
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אחוזה 50 רעננה
כתובת:
דוא"ל:
אחוזה 50 רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פסיכולוגית
עיסוק:
0528608915
נייד:
עורך דין
עיסוק:
528606187
נייד:
עיסוק:
נייד:
ג׳יסל
0528608915
גוסטבו
0528606187
0528606187
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
22.07.18
שחרור:
2.8 שנים
משך שרות:
מתעד מבצעי
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
אוסטרובסקי
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318651080
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318651080
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09