טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Porat
Noa
שם מלא באנגלית:
פורת
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318455417
ת.ז.
נועה
שם מלא:
21/06/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
42842
מיקוד:
דוא"ל:
בת חפר
0525403699
עיר:
נייד:
חרצית 28
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חרצית 28, בת חפר
כתובת:
דוא"ל:
קיבוץ להבות חביבה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
יועצת עצמאית לחברות
עיסוק:
0546682202
נייד:
מורה לחינוך מיוחד
עיסוק:
0522896726
נייד:
עיסוק:
נייד:
עופר פורת
שאול פורת
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
16/11/2017
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
חובשת כללית
תפקיד:
השכלה:
קולנוע, ספרות מורחב
מגמה:
חוג:
מעיין-שחר
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס יסודות הצילום וקורס צילום מתקדם בבית הספר גליץ
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מתכוונת לממן את הלימודים מכספי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318455417
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318455417
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09