ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
babai
shir
שם מלא באנגלית:
בבאי
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318390986
ת.ז.
שיר
שם מלא:
1997\08\09
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3707638
מיקוד:
דוא"ל:
כרכור
0544744955
עיר:
נייד:
ירושלים 10
046271667
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כרכור ירושלים 10
כתובת:
דוא"ל:
כרכור ירושלים 10
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גרפיקאית
עיסוק:
0524537081
נייד:
שיווק ופרסום
עיסוק:
0545700157
נייד:
עיסוק:
נייד:
מיכל
046271667
בעז
046271667
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
ינואר 18
שחרור:
2
משך שרות:
תצפיתנית ונהגת
תפקיד:
השכלה:
גיאוגרפיה
מגמה:
חוג:
אורט בנימינה
יולי 15
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
מגמת מחול במשך שנתיים
כמה שיעורים בסיסים על עריכת וידאו בפרימייר
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
בינוני
קריאה:
טוב
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
להורים יש תכנית חיסכון בשבילי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318390986
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318390986
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09