תשפ"א-א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Rochwerger
Gal
שם מלא באנגלית:
רוכברגר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318316569
ת.ז.
גל
שם מלא:
20/04/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6803008
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב- יפו
054-3185032
עיר:
נייד:
יפת 15/8
04-6291498
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
יפת 15/8
כתובת:
דוא"ל:
יפת 15/8
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
הייטק
עיסוק:
054-7885410
נייד:
הייטק
עיסוק:
054-4541211
נייד:
עיסוק:
נייד:
גילה
04-6291498
בני
04-6291498
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
08/08/19
שחרור:
36 חודשיים
משך שרות:
מסלול הנח"ל
תפקיד:
השכלה:
ביולוגיה
מגמה:
חוג:
שפיה- תכנית מופת
כפר הנוער מאיר שפיה
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
*סדנת תסריטאות לבני נוער בהנחית עידית שחורי (יולי- אוגוסט 2014)
*קורס תסריטאות למתקדמים בקמרה אובסקורה בהנחית אייל משה (אוגוסט- דצמבר 2019)
*סדנת פרוזה למתחילים בהנחית רעות אקשטיין (נובמבר- מרץ 2020)
*קורס מפרוזה לכתיבת סדרות טלוויזיה בהנחית דקלה דיקר (נובמבר- מרץ 2020)
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות של ההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318316569
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318316569
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09