ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Shtienberg
Michael
שם מלא באנגלית:
שטיינברג
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
318267986
ת.ז.
מיכאל
שם מלא:
5/6/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
2808288
מיקוד:
דוא"ל:
קריית אתא
052-8554132
עיר:
נייד:
שדרות הציונות 54/4 א
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שדרות הציונות 54/4 א
כתובת:
דוא"ל:
בן עמי 21
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עובדת סוציאלית
עיסוק:
054-9299670
נייד:
טכנאי מחשבים
עיסוק:
052-8551312
נייד:
עיסוק:
נייד:
סבטלנה
לזר
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19/7/2018
שחרור:
32 חודשים
משך שרות:
לוחם
תפקיד:
השכלה:
פיזיקה ומחשבים
מגמה:
חוג:
רוגוזין
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מלגת צה"ל ממדים ללימודים
הצהרה:
false
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
318267986
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
318267986
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09