תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
1998
Shraibman
Irene
שם מלא באנגלית:
שרייבמן
שנת עליה:
נקבה
מין:
אוזבקיסטן
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
317877645
ת.ז.
אירן
שם מלא:
17.12.92
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9450811
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
050-7708287
עיר:
נייד:
אילת 11
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ברנר 1 חיפה
כתובת:
דוא"ל:
ויצמן 69, נתניה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיונרית
עיסוק:
נייד:
פנסיונר
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
דריה
ולרי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
1.1.13
שחרור:
3 חודשים
משך שרות:
טוראי
תפקיד:
פטור מסיבות בריאותיות פרופיל 21
השכלה:
מוזיקה ופיזיקה
מגמה:
ביצוע קלאסי - קונטרבס
חוג:
הכפר הירוק
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
15
שנות לימוד:
קורסים בציור, סאונד בתכנת פרוטולס
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
טוב מאוד
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות, מלגות ועבודה קשה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
317877645
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
317877645
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09