ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Demichovski
Mendy
שם מלא באנגלית:
דמיחובסקי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
316536200
ת.ז.
מנדי
שם מלא:
03/04/1997
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
66450
מיקוד:
דוא"ל:
כפר חבד
0535677450
עיר:
נייד:
דרך מצוותיך 50
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כפר חב״ד
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
שילי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
פטור. מכמה סיבות: סיימתי ישיבות בגיל 21 ואני לא מעוניין לצאת לאזרחות בגיל 25,
ב. אין בצבא מסלול שיקדם את המטרות שלי, לכן לצערי נאלצתי לוותר על שירות. אם כי הייתי רוצה.
השכלה:
מגמה:
חוג:
ישיבות חבד
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
בינוני
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עובד קשה בחודשים הקרובים, ומקווה שההורים יעזרו
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
316536200
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
316536200
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09