הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Berger
Ayala
שם מלא באנגלית:
ברגר
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
316421338
ת.ז.
איילה
שם מלא:
03.07.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9458412
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0526386850
עיר:
נייד:
מסילת ישרים 12
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הל״ה 18 גבעתיים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה לתיאטרון
עיסוק:
נייד:
במאי קולנוע
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
שירה ברגר
0526386850
יגאל בורשטיין
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
23.4.16
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
סמב״צית
תפקיד:
השכלה:
עיצוב גרפי
מגמה:
חוג:
רבין תל מונד
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס בימוי קולנוע במנשר
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עזרת ההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
316421338
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
316421338
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
IMG_6131.JPG