ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Sheinfeld
Yotam
שם מלא באנגלית:
שינפלד
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
316218544
ת.ז.
יותם
שם מלא:
3.8.96
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3445403
מיקוד:
דוא"ל:
חיפה
054-5483551
עיר:
נייד:
שער הלבנון 5
04-8373991
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שער הלבנון 5, חיפה
כתובת:
דוא"ל:
נחשון, חיפה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
שופטת בית משפט
עיסוק:
054-4890633
נייד:
רו"ח
עיסוק:
054-5409048
נייד:
עיסוק:
נייד:
הילה
04-8373991
שי
04-8384857
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
31.8.2017
שחרור:
27 חודשים
משך שרות:
שלישות
תפקיד:
קיבלתי פטור משירות אך התנדבתי. פטור בעקבות מצב בריאותי לאחר אירוע מוחי שקיבלתי בגיל 15
השכלה:
תאטרון
מגמה:
חוג:
בית בירם ריאלי
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
קורס פוטושופ ופרו-פרימייר
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
בינוני
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
שיקום המוסד לביטוח לאומי והורי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
316218544
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
316218544
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png