ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Hadad
yonatan
שם מלא באנגלית:
חדד
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315998294
ת.ז.
יונתן
שם מלא:
20/11/97
ישראלי
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5851328
מיקוד:
דוא"ל:
חולון
0502633380
עיר:
נייד:
אפעל 16
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אפעל 16
כתובת:
דוא"ל:
אפעל 16
כתובת:
דוא"ל:
אנילביץ 28
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
0505489734
נייד:
קבלן
עיסוק:
0505408815
תופרת
נייד:
עיסוק:
נייד:
יפעת
יוסי
אור
0536214472
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
פטור מצב משפחתי (אמא חולה)
השכלה:
מינהל וכלכלה
מגמה:
קורס מתחילים
חוג:
טומשין
חשיפה
2019
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2019
שנות לימוד:
ניסן נתיב , יורם לווינשטיין , גלית רוזנשטיין , צ״בק במאים .
שפות זרות:
כתיבה:
גרוע
קריאה:
בינוני
דיבור:
בינוני
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315998294
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315998294
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09