ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Medina
Avi
שם מלא באנגלית:
מדינה
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315977736
ת.ז.
אבי
שם מלא:
1.12.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5947736
מיקוד:
דוא"ל:
בת ים
0505232378
עיר:
נייד:
סוקולוב 15
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
סוקולוב 15
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
חולון
כתובת:
דוא"ל:
שוזרת פרחים
עיסוק:
נייד:
שף
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
מירב ליליאן
0505232378
יוסף מדינה
סטפנייה קסטרובה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
10/16
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
לוחם הנדסה קרבית
תפקיד:
השכלה:
אלקטרוניקה ומחשבים
מגמה:
חוג:
אורט מלטון
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעבודה קשה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315977736
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315977736
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09