תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
כן
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
2017
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Itzhak
yonatan
שם מלא באנגלית:
יצחק
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315774174
ת.ז.
יונתן
שם מלא:
22.11.95
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9077227
מיקוד:
דוא"ל:
מבשרת ציון
052-8797573
עיר:
נייד:
הבושם 34/7
02-5335238
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הבושם 34, מבשרת ציון
כתובת:
דוא"ל:
הבושם 34, מבשרת ציון
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
050-5627741
נייד:
פועל שכיר נווה אילן
עיסוק:
054-2211943
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרה
משה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
26.7.17
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
רס"פ מדור הדרכה
תפקיד:
השכלה:
ספרדית
מגמה:
חוג:
הראל
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עצמאית ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315774174
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315774174
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09