טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Gavrilov
Veronica
שם מלא באנגלית:
גברילוב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315765966
ת.ז.
ורוניקה
שם מלא:
27.10.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
19350
מיקוד:
דוא"ל:
קיבוץ יזרעאל
0526085833
עיר:
נייד:
קיבוץ יזרעאל
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קיבוץ יזרעאל
כתובת:
דוא"ל:
קיבוץ יזרעאל
כתובת:
דוא"ל:
קריית טבעון 46
כתובת:
דוא"ל:
מוזיקאית
עיסוק:
0523756212
נייד:
מנהל קונסרבטוריון
עיסוק:
053756323
סמנכל מפעל
נייד:
עיסוק:
0523477878
נייד:
אנה
046598323
סטאס
046598323
אוהד קהת
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
13.11.16
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
לוחמת
תפקיד:
השכלה:
מוסיקה קלאסית
מגמה:
חוג:
תלמה ילין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
עברית
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315765966
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315765966
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09