ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Levi
Tamuz
שם מלא באנגלית:
לוי
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315635474
ת.ז.
תמוז
שם מלא:
4.4.1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4436509
מיקוד:
דוא"ל:
כפר סבא
0542443310
עיר:
נייד:
יהודה 3
0777651165
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
יהודה 3 כפר סבא
כתובת:
דוא"ל:
יהודה 3 כפר סבא
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
רכזת סיוע
עיסוק:
0548110182
נייד:
תסריטאי
עיסוק:
0546262335
נייד:
עיסוק:
נייד:
טל ארבל לוי
0777651165
רשף לוי
0777651165
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19.7.2018
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפיקת להקות צבאיות
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
תלמה ילין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי, בעבודה כמדריכת פילאטיס
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315635474
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315635474
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09