תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Bogomolny
Yehuda
שם מלא באנגלית:
בוגומולני
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315441360
ת.ז.
יהודה
שם מלא:
10.06.1996
ישראל\ ארה"ב
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9322417
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0545318039
עיר:
נייד:
חזקיהו המלך 57
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חזקיהו המלך 57
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עו"ד פנסיה
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
איימי
025630706
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
20.06.2018
שחרור:
29 חודשים
משך שרות:
לוחם
תפקיד:
פטור רפואי
השכלה:
קולנוע, היסטוריה
מגמה:
חוג:
הימלפרב
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
ישיבת מעלה גלבוע
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
גרוע
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פקדון צבאי וחסכונותיי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315441360
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315441360
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09