הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
FARBER
ERAN
שם מלא באנגלית:
פרבר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315422402
ת.ז.
ערן
שם מלא:
30/04/96
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4841003
מיקוד:
דוא"ל:
ראש העין
054-3989417
עיר:
נייד:
גרטרוד עליון 6
03-9011329
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
גרטרוד עליון 6 ראש העין
כתובת:
דוא"ל:
גרטרוד עליון 6 ראש העין
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גננת
עיסוק:
052-8285086
נייד:
יועץ לשוני
עיסוק:
054-7950446
נייד:
עיסוק:
נייד:
עדי פרבר
03-9011329
אייל פרבר
03-9011329
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
16/11/17
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
חופ"ל וסמל מרפאה בחיל האיסוף הקרבי
תפקיד:
השכלה:
תקשורת וערבית
מגמה:
חוג:
תיכון בגין ראש העין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס פורמטים בMAKE בית הספר המעשי למדיה.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חיסכון עצמאי ותמיכת הורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315422402
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315422402
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09