תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Posner
Sean
שם מלא באנגלית:
פוזנר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315421917
ת.ז.
שון
שם מלא:
03/05/1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4528215
מיקוד:
דוא"ל:
הוד השרון
0546358630
עיר:
נייד:
האהבה 11 ב
7400018
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
האהבה 11 ב הוד השרון
כתובת:
דוא"ל:
האהבה 11 ב הוד השרון
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
קשרים בין-לאומיים - בנק לאומי לישראל
עיסוק:
0544956620
נייד:
אחראי אבטחת איכות - אלקטרה מעליות בע"מ
עיסוק:
0523604345
נייד:
עיסוק:
נייד:
ורד פוזנר
7400018
דייויד פוזנר
7400018
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
07/03/2018
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מ"מ שטח (תקשוב - אוגדת עזה)
תפקיד:
השכלה:
מדעית - כיתת נחשון (פיסיקה וכימיה)
מגמה:
חוג:
מוסינזון
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
על ידי סכום כסף שחסכתי מעבודה לאחר הצבא יחד עם חסכון אשר ימומש דרך ההורים שלי, אשר יועד לצורך זה עוד מילדותי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315421917
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315421917
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09