ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Zerahia
Lotem
שם מלא באנגלית:
זרחיה
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315351296
ת.ז.
לטם
שם מלא:
24/03/1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7640810
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0504276015
עיר:
נייד:
מצדה 10 א
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מצדה 10 א רחובות
כתובת:
דוא"ל:
חנקין 1 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אדריכלית ומעצבת פנים
עיסוק:
0522244937
נייד:
היי-טק
עיסוק:
0504212638
נייד:
עיסוק:
נייד:
איריס נבנצאל
אריאל זרחיה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29/09/2016
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
תצפיתנית
תפקיד:
השכלה:
תקשורת וחברה
מגמה:
חוג:
אהרון קציר
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני מתכוונת לממן את הלימודים בעצמי בכסף שאני חוסכת השנה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315351296
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315351296
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09