טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Sacofsky
Matan
שם מלא באנגלית:
סקופסקי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315344291
ת.ז.
מתן
שם מלא:
1996
אמריקאית, בריטית וישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
90435
מיקוד:
דוא"ל:
אפרת
0527375700
עיר:
נייד:
מורית 6
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מורית 6
כתובת:
דוא"ל:
אפרת מורית 6
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת דין
עיסוק:
0526216054
נייד:
עורך דין
עיסוק:
05233850277
נייד:
עיסוק:
נייד:
רחל
029932027
מיכאל
029932027
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2.5.2020
שחרור:
שירות מלא
משך שרות:
מפקד טנק
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
נווה שמואל
מעלה גלבוע
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
1.קורס רישום וציור, אצל האומן אמיר רובין. במסגרת הקורס נכלל נסיעה לפירנצה ללימוד והעתקה של אומנות הרנסנס.
2. במסגרת מגמת הקולנוע בתיכון, סרט הגמר שבימתי עלה לגמר בפסטיבל חיפה תחרות ארצית של יוצרים בתיכון. וכן זכה בפרס השופטים בתחרות של מעלה.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מענק צבאי. חסכנות.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315344291
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315344291
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png