תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
-
eyal
sivan
שם מלא באנגלית:
איל
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315340133
ת.ז.
סיון
שם מלא:
23.08.1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5233112
מיקוד:
דוא"ל:
רמת גן
0542468166
עיר:
נייד:
חד נס 30 רמת גן
0542468166
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חד נס 30 רמת גן
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מזכירה
עיסוק:
0545758166
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
רויטל איל
דוד חשואל
0544976681
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
06ֿ/09/17
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מאבחנת מדעי ההתנהגות
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
בליך
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון מהשירות הצבאי, חסכונות ועזרה מהמשפחה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315340133
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315340133
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
b6e3b8_cd30875c9b3c48e489daa729156f835c~mv2_d_1570_1840_s_2.png