תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Harush
Lee
שם מלא באנגלית:
הרוש
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315319848
ת.ז.
לי
שם מלא:
26/03/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
8484027
מיקוד:
דוא"ל:
באר שבע
0507277786
עיר:
נייד:
צבר 29
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
באר שבע, צבר 29
כתובת:
דוא"ל:
יבנה, שדרות דואני 19
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
0506555586
נייד:
עיסוק:
0502334402
נייד:
עיסוק:
נייד:
טלי עיני
גילי הרוש
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17/08/2017
שחרור:
24 חודשים
משך שרות:
מש"קית ת"ש - משמר הגבול
תפקיד:
השכלה:
תאטרון, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ביולוגיה
מגמה:
המסלול המלא ללימודי קופירייטינג ופרסום
חוג:
תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל באר-שבע
קופיווייז - בית הספר לקופירייטינג
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בידי תעודת גמר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
"1. גודמן, בית הספר למשחק בנגב - חוגי אמפרוביזציה לנוער 2014 2. תסריטאות ע""פ עידית שחורי - קורס פיצ'רים לתסריטאים מתחילים 2018"
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אממן את לימודי ע"י חסכונות שצברתי עבור לימודים.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315319848
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315319848
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09