ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Kiper
Amir
שם מלא באנגלית:
קיפר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315074740
ת.ז.
אמיר
שם מלא:
30.09.95
ישראלי
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4645512
מיקוד:
דוא"ל:
הרצליה
0546833421
עיר:
נייד:
חובבי ציון 10 א
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חובבי ציון
כתובת:
דוא"ל:
חובבי ציון
כתובת:
yoel@el-kam
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה ליוגה
עיסוק:
נייד:
יבואן
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
ורדית
0526810667
יואל
0544534616
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.01 .17
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
יחידת הסרטה במודיעין
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
יגאל אלון, רמה"ש
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס תסריטאות - דניאלה דורון, קורס משחק - האקדמיה לאומניות הבמה על שם דים אמור, קורס סינמה 4D - ג'אמפ קאט, קורס אילוסטרייטור - ג'ון ברייס, קורס תפירה, קורסים אינטרנטיים לבימוי, כתיבה, עריכה, גראפיקה, מיקס, הלחנה.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
גרוע
קריאה:
טוב מאד
גרוע
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי ובעזרת ההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315074740
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315074740
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09