תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
erell
amit
שם מלא באנגלית:
אראל
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314898438
ת.ז.
עמית
שם מלא:
13/09/1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
20100
מיקוד:
דוא"ל:
כרמיאל
0528302263
עיר:
נייד:
זמיר 29
0499899
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
זמיר 29 כרמיאל
כתובת:
דוא"ל:
זמיר 29 כרמיאל
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת מרפאת שיניים
עיסוק:
0528302871
נייד:
מורה לנהיגה
עיסוק:
0528302870
נייד:
עיסוק:
נייד:
ענת אראל
049989988
ליאור אראל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.17.16
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפיקה חיל החינוך להקות צבאיות
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
אורט פסגות
בית הספר פסגות כרמיאל
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בידי תעודת גמר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
"*קורס הפקה בבית הספר ""מייק"" של קשת *עבודה בליהוק בתוכנית ""הטוב מכולם""- אברי גלעד רשת 13 *עבודה בחדשות 2, ע. הפקה במהדורה מרכזית ובמגזין "
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314898438
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314898438
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09