ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Hassin
Tamar
שם מלא באנגלית:
חסין
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314881749
ת.ז.
תמר
שם מלא:
06.8.1996
ישראלית וגרמנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5545006
מיקוד:
דוא"ל:
קריית אונו
0505579858
עיר:
נייד:
נהר הירדן 11
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נהר הירדן 11 קריית אונו
כתובת:
דוא"ל:
נהר הירדן 11 קריית אונו
כתובת:
דוא"ל:
אבן ספיר 24 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
רופאה
עיסוק:
0547912020
נייד:
רופא
עיסוק:
0524262870
סטודנט
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרון חסין
דוד חסין
0524262870
אלון שרעבי
0524440579
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2016
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מורה חיילת
תפקיד:
השכלה:
קולנוע וביולוגיה
מגמה:
פסיכולוגיה ולימודי רוסיה בדגש ספרותי
חוג:
בן צבי
האוניברסיטה העברית
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עצמאית
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314881749
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314881749
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09