ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Yehuda
Ayala
שם מלא באנגלית:
יהודה
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314615386
ת.ז.
אילה
שם מלא:
08/12/1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5545053
מיקוד:
דוא"ל:
קרית אונו
0523975983
עיר:
נייד:
נהר הירדן 27
035443220
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נהר הירדן 27 קרית אונו
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פסיכולוגית
עיסוק:
0543970650
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
סמדר יהודה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
27/08/18
שחרור:
שנה
משך שרות:
שירות לאומי בתור מדריכה בפנימייה טיפולית לנוער בסיכון
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון וספרות מורחב
מגמה:
חוג:
תלמה ילין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס צילום, קורס משחק מול מצלמה (במסגרת לימודי תיאטרון בתיכון).
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת חסכונות אישיים שלי ובתמיכת הוריי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314615386
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314615386
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09