תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Bukai
Amit Haim
שם מלא באנגלית:
בוקאי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313561250
ת.ז.
עמית חיים
שם מלא:
21/4/95
ישראלית ואוסטרלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6819117
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
052-8087944
עיר:
נייד:
צונץ 2
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מבצע דקל 13, פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
מבצע דקל 13, פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
054-2220130
נייד:
מורה בתיכון בן צבי
עיסוק:
052-6954100
נייד:
עיסוק:
נייד:
אילת בוקאי
דרור בוקאי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
4.2.16
שחרור:
2.2
משך שרות:
מנהל רשת מחשוב
תפקיד:
קיצור שירות מטעמי בריאות
השכלה:
מחשבים וביולוגיה
מגמה:
חוג:
משותף חוף הכרמל
אילן שיינפלד, בי"ס לצילום, תיאטרון "קרוב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
כתיבה יוצרת, יסודות הצילום, משחק
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה במהלך הלימודים ותמיכה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313561250
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313561250
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09